nieuws

Tweederde verzekerden voelt zich belangrijk

Schade

Consumenten geven hun schade- en zorgverzekeraar gemiddeld een 7,7 en een 7,5 als rapportcijfer. Klanten zijn doorgaans tevreden over de afhandeling van claims en declaraties, maar slechts tweederde heeft het gevoel dat de verzekeraar hen als klant belangrijk vindt.

Tweederde verzekerden voelt zich belangrijk

De cijfers komen uit het Klanttevredenheidsonderzoek 2013 van het Verbond van Verzekeraars, dat is uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK.
Schade
Voor het onderzoek naar de particuliere schadeverzekeraars werden meer dan 9.000 klanten van zestien schadeverzekeraars ondervraagd. Het gemiddelde cijfer dat klanten hun schadeverzekeraar geven blijft in 2013 met een 7,7 net zo hoog als in 2012, en dat is volgens het Verbond goed nieuws “in een tijd waarin consumenten steeds kritischer kijken naar producten en diensten die ze afnemen”.

Claims
De tevredenheid over snelheid en hoogte van uitbetaling van claims blijft bij schadeverzekeraars hoog. “Maar liefst 92 procent van de consumenten is tevreden over de uitkomst van de claim”, aldus het onderzoek. Volledig geliefd voelt de klant zich echter niet. Tweederde van de respondenten (67 procent) is het (helemaal) eens met de uitspraak dat ‘de verzekeraar mij als klant belangrijk vindt’. Iets meer dan driekwart van de ondervraagden vindt dat de verzekeraar hem of haar klantvriendelijk heeft behandeld. Bij telefonische communicatie stijgt het percentage ondervraagden dat het (helemaal) eens is met de stelling dat ze snel iemand aan de lijn krijgen die hun vraag kan beantwoorden van 85 procent vorig jaar naar 87 procent in 2013.
Zorg
Het rapportcijfer dat klanten geven aan hun zorgverzekeraar daalde licht van 7,7 vorig jaar naar 7,5 in 2013. In totaal namen 4.205 klanten van zeven zorgverzekeraars deel aan het onderzoek.
De zorgverzekeraars doen het iets minder goed dan de collega’s in schade. Hier is 66 procent van de respondenten het eens met de uitspraak dat ‘de verzekeraar mij als klant belangrijk vindt’. Het percentage ondervraagden dat tevreden is over afhandeling van declaraties daalde van 86 procent vorig jaar naar 83 procent in 2013. Het aandeel klanten dat tevreden is over de uitkomst van de declaratie, steeg met 6 procentpunten naar 76 procent. De tevredenheid over de hoogte van de uitkering ligt lager: 67 procent, tegen 69 procent in 2012.

Reageer op dit artikel