nieuws

‘Overstromingsdekking is wél mogelijk in een catastrofeverzekering’

Schade

‘Overstromingsdekking is wél mogelijk in een catastrofeverzekering’

Minister Melanie Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft, na het debacle met de door het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde collectieve overstromingsdekking, toegezegd dat er door gedupeerden die schade lijden door overstromingen een beroep kan worden gedaan op de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts)’, “aangezien overstromingsrisico’s op dit moment niet redelijkerwijs verzekerbaar zijn”. Volgens Hans van Ommen, ervaringsdeskundige op het gebied van catastrofedekkingen, is de Wts voor gedupeerde burgers echter een ‘lege dop’.

Van Ommen zegt vandaag in AM dat er gewoonweg te veel onduidelijkheden zitten in de Wts: “Het is volstrekt niet helder of en wanneer iets een ramp is die de hele regio economisch zodanig treft dat deze daar niet zelfstandig uit kan herrijzen.  Dan praat je dus altijd over een zeer grote ramp. Verder is de schade-afhandelingsperiode veel te lang. Het kan zo een jaar duren voordat is vastgesteld of een ramp wel of niet onder de Wts valt en gedupeerden kunnen meestal niet zo lang wachten. Dan nog is het zo dat eerst alle hulpdiensten hun kosten vergoed krijgen en als er nog iets over is, komt de burger een keer aan de beurt. Dit schept wel het gevoel van zekerheid, maar het is altijd een lege dop. (…) De Wts gaf niet thuis toen de dijken braken in Wilnis, noch bij andere collectieve schadegebeurtenissen”, aldus Van Ommen. “Dit is – zoals altijd – typisch een ambtelijke mededeling waar niemand iets mee opschiet.”
Volgens Van Ommen kan een adequate en betaalbare verzekeringsvorm uitsluitend van de grond komen indien niet alleen Lloyd’s Underwriters, maar ook alle Nederlandse verzekeraars daaraan een bijdrage willen leveren, zoals indertijd ook de insteek was bij de Catastrofe Risico Polis van Eurolloyd: “Indien de dekkingen vanwege stormschade en inkomende milieuschade worden geschrapt uit alle lopende polissen voor de verzekering van gebouwen, inventarissen of inboedels en in een catastrofeverzekering worden meegenomen, dan zou iedereen plots wel belangstelling hebben voor een dergelijke complete verzekeringsvorm. En daarmee is dan meteen het probleem opgelost van de te kleine omvang van de verzekeringskas. Een speciale herverzekering kan en zal vervolgens de ruggengraat zijn en blijven.”

Reageer op dit artikel