nieuws

Serviceprovider Ebex dekt 12-jaars verzuimrisico af

Schade

Ebex is een nieuwe serviceprovider gespecialiseerd in inkomensverzekeringen voor werkgevers in het klein-zakelijke adviessegment. Bij Ebex kunnen adviseurs een 12-jaarsproduct voor verzuim, eigen risicodragen ZW en Eigen risicodragen WGA adviseren en afsluiten. Eén polis, tegen één prijs en aangevuld met integraal casemanagement.

Serviceprovider Ebex dekt 12-jaars verzuimrisico af

"Met die bundeling staat de adviseur sterker in het mkb-segment dan het UWV", aldus de initiatiefnemers Frans van Dillen (foto) en Janthony Wielink vandaag in AM. De arbodienst wordt overbodig.
Ebex staat voor Employer Benefits Experts. Het concept is beschikbaar voor circa 50 gedreven inkomensspecialisten die zich richten op de klein-zakelijke markt; het werkgeversadvies. Wielink: "Binnen EBEX combineren wij serviceproviding met kennisoverdracht richting de adviseur. Niet alleen de werkgever, ook de adviseur wordt geserviced." Met de komst van Ebex is Enkwest, het bedrijf van Wielink, in staat de totale zakelijke markt voor inkomensverzekeringen te servicen. De grootzakelijke markt wordt geadviseerd en bijgestaan door ENgage Werkgeversadvies, net als Ebex onderdeel van de Enkwest Groep. Enkwest Opleiding & Advies voorziet in de kennisoverdracht.
Rendabel door kennis
Kennisoverdracht is volgens Wielink een belangrijk instrument om het marktsegment inkomen weer rendabel te krijgen. " Verzekeraars zijn gebaat bij een goed advies, daar is in het verleden het nodige misgegaan. En bij een slecht advies is de verzekeraar in beginsel altijd de pineut. Het gemiddelde intermediair weet gewoon te weinig van de risico’s waardoor verzekeraars terughoudend zijn geworden op de inkomenmarkt."
Ketendekking
Het nieuwe 12-jaarsproduct van Ebex is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat de markt voor inkomensverzekeringen langzaamaan zal toegroeien naar een volledige ketendekking. "Waar je nu nog ziet dat adviseurs de producten binnen deze keten overal vandaan halen om ze vervolgens gebundeld bij de klant neer te leggen, verwachten wij dat er een grote vraag komt naar een product dat de hele keten in een keer afdekt." Hoewel het product feitelijk per 1-1-2014 ingaat is het begin september als volmachtproduct al beschikbaar voor de adviseur.
Desondanks is de tijd om de werkgever te voorzien van een gedegen advies erg krap. Werkgevers die hiervoor kiezen moeten het eigenrisicodragerschap voor ERD ZW en WGA voor 1 oktober aanvragen terwijl het UWV pas begin september de premies bekend maakt. Volgens Wielink is dit voor werkgevers toch het beste moment om het eigenrisicodragerschap te overwegen. "Arbocontracten kunnen worden opgezegd per 1 januari 2014. Het eigenrisicodragen voor de Ziektewet is dan een keuze en kleinere werkgevers kunnen voor de WGA hun eventuele staartlasten achterlaten bij het UWV. Verder wijzigt de premiestelling van UWV volledig. Een uniek moment voor werkgever en adviseur."

Reageer op dit artikel