nieuws

Restitutiepolis blijft overeind

Schade

Het blijft ook na 1 januari mogelijk om een (basis)zorgverzekering op restitutiebasis te sluiten. Dat is een van de afspraken die minister Schippers (Volksgezondheid) vandaag met partijen in de zorg heeft gemaakt. Verder wordt de versobering van de basisdekking deels teruggedraaid en moeten verzekerden duidelijkheid krijgen over wel en niet gecontracteerde zorgaanbieders. Ook moeten verzekeraars gaan aangeven welke vergoeding zij betalen voor niet-gecontracteerde zorg.

Restitutiepolis blijft overeind

De afspraken in het zorgakkoord moeten een extra besparing opleveren van € 1 mld. Hoewel de inperking van de basisdekking wordt teruggebracht van € 1,5 mld naar € 300 mln, wordt de toegang ertoe aangescherpt. “Zorg wordt ‘zinnig en zuinig’. Dat legt een grotere verantwoordelijkheid bij arts en patiënt. De concrete aanpak hiervan wordt de komende maanden uitgewerkt”, aldus Schippers, die ook fraude en verspilling wil aanpakken.
Zorgverzekeraars moeten verder het zorginkoopproces transparanter maken voor aanbieders. “Daartegenover staat dat de restitutiepolis niet naar de aanvullende verzekering gaat.” Verzekeraars moeten verder elk jaar vóór 19 november aangeven welke vergoedingen zij hanteren voor ongecontracteerde zorg. “Ook moeten verzekeraars op die datum aangeven aan hun verzekerden welke contracten zij op dat moment hebben gesloten, zodat verzekerden goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen om al dan niet over te stappen op een andere verzekeraar.”
ZN positief
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief: “De inzet van zorgverzekeraars bij de akkoorden was om de verzekerden zoveel mogelijk te ontzien. Zo is verdere verkleining van het basispakket voorkomen, waardoor iedereen verzekerd blijft van een breed pakket aan zorg,” aldus ZN-voorzitter André Rouvoet. “Het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet maakt het mogelijk om bij een naturapolis de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg te kunnen verlagen”, noemt ZN als een van de belangrijke punten in het akkoord.

Reageer op dit artikel