nieuws

Overstromingen domineren statistieken eerste helft 2013

Schade

Miljardenkostende overstromingen domineren de natuurrampstatistieken over het eerste halfjaar van 2013, meldt herverzekeraar Munich Re. Ongeveer 47% van de totale schade en 45% van de verzekerde schade kan worden toegeschreven aan binnenlandse overstromingen, die zich met name voordeden in Europa, Canada, Azië en Australië. De totale schade door natuurrampen wordt geraamd op ongeveer € 35 mld, ruim onder het gemiddelde over de afgelopen tien jaar van € 66 mld. De verzekerde schade viel eveneens mee en bedroeg ongeveer € 10 mld tegen een tienjaargemiddelde van € 17 mld.

Overstromingen domineren statistieken eerste helft 2013

Veruit de duurste natuurramp van het eerste halfjaar waren de overstromingen in Zuid- en Oost-Duitsland en de buurlanden in mei en juni. De totale schade van de buiten hun oevers tredende rivieren wordt geschat op meer dan € 12 mld; de verzekerde schade op € 3 mld, waarvan het leeuwendeel in Duitsland.
“De frequentie van overstromingen in Duitsland en Midden Europa is sinds 1980 met een factor twee toegenomen. Maar de toegenomen overstromingen hoeven niet noodzakelijkerwijs te leiden tot hogere verliezen. Die kunnen worden voorkomen door betere controlemaatregelen”, aldus bestuurslid Torsten Jeworrek van Munich Re. Hij vindt het belangrijk om het risicobewustzijn te vergroten: “Rivieren moeten de ruimte krijgen, zodat ze buiten hun oevers kunnen treden zonder ernstige schade te veroorzaken. En overstromingsrisico’s moeten worden meegewogen in planologische besluiten, die idealiter over nationale grenzen heen moeten worden gecoördineerd.”
De op één na duurste gebeurtenis in het eerste halfjaar was een buienlijn met ernstige tornado’s in de Verenigde Staten tussen 18 en 22 mei. Op 21 mei trof een tornado van categorie 5 (maximale sterkte) Moore, een voorstad van Oklahoma City. De tornado bereikte piekwindsnelheden tot 300 km per uur en was ongewoon groot, met een breedte van bijna twee kilometer. De totale schade bedroeg meer dan € 2,3 mld, waarvan ongeveer € 2,2 mld was verzekerd. Over het geheel genomen bleef ook de schade veroorzaakt door het Amerikaanse tornadoseizoen onder het gemiddelde. Tegen het einde van juni hadden 625 tornado’s plaatsgevonden, relatief weinig vergeleken met een langere termijn gemiddelde van 1.075.

Reageer op dit artikel