nieuws

Het is twee voor twaalf voor Anno12

Schade

Over een week stopt de crowdfunding voor de nieuwe zorgverzekeraar Anno12. Dan moet duidelijk zijn of er voldoende kapitaal bijeen is gebracht om een vergunning bij de DNB aan te kunnen vragen. “Er is een serieuze kans dat we het halen en er is een serieuze kans dat we het niet halen”, zegt Rob Adolfsen, een van de initiatiefnemers, deze week in AM.

Het is twee voor twaalf voor Anno12

In 2011 zag de nieuwe zorgverzekeraar Anno12, een initiatief van Rob Adolfsen en Michiel Alkemade, het levenslicht. Maar om te mogen starten heeft Anno12 een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. Hiervoor vereist de toezichthouder onder meer een garantiekapitaal. Het vereiste kapitaal waarover Anno12 dient te beschikken is € 2,3 mln. Daarnaast moeten de aanloopkosten ter grote van  € 0,9 mln afgedekt zijn. De initiatiefnemers zelf nemen hiervan in totaal € 1,0 mln voor hun rekening. Een investeringspartij is bereid gevonden om eveneens € 1,0 mln in de nieuwe zorgverzekeraar te steken. Het totaal aan durfkapitaal dat nog bijeengebracht moet worden gebracht is zodoende € 1,2 mln. Op dit moment is er voor het initiatief al ruim € 325.000 bij elkaar gebracht door meer dan 150 verschillende particulieren. Met nog maar een kleine week te gaan zal het er om spannen of ook de resterende € 0,9 mln wordt binnengehaald.

Op de vergunning van een andere zorgverzekeraar
Als voor 5 juni het benodigde startkapitaal niet bijeen is, rest nog één mogelijkheid om Anno12 van de ondergang te redden. Een minuut voor twaalf kan een andere zorgverzekeraar besluiten om Anno12 onder de vleugels te nemen. Een mogelijkheid die Adolfsen in de afgelopen periode met verschillende zorgverzekeraars heeft besproken en waarvoor interesse bestaat. “Eén verzekeraar heeft zijn vergunning aangeboden. Dat zou een oplossing kunnen zijn.” Op 6 juni zullen we weten of Nederland een coöperatieve zorgverzekeraar rijker is waar de verzekerden zelf het beleid bepalen.

Crowdfunding
Het ‘financiële gat’ van € 1,2 mln wordt door Anno12 via crowdfunding bij elkaar gesprokkeld. Hiervoor worden 2.400 aandelen van € 500 uitgegeven. Daarnaast kunnen mensen die er al zeker van zijn dat zij dit najaar een Anno12 basisverzekering willen afsluiten, een ledencertificaat á € 850,- kopen. Dit bedrag is afgeleid van de solvabiliteitseis per verzekerde. Certificaathouders hebben direct invloed op het beleid van de nieuwe zorgverzekeraar. Daarnaast geeft het ledencertificaat hen recht op een collectiviteitkorting van 10%. Daar bovenop wordt het verstrekken van een vermogenspositie aan Anno12 zorgverzekeraar N.V. beloond met een solvabiliteitskorting. Deze kortingen samen moet de premie voor de basisverzekering van Anno12 op hetzelfde niveau brengen als de premie die door andere verzekeraars wordt gerekend voor grote collectiviteiten/werkgevers.
In het op 31 mei verschenen AM 10 op pagina 5 een gesprek met Rob Adolfsen over de crowdfunding-activiteiten van Anno12.
 

Reageer op dit artikel