nieuws

Nieuwe GBL e-learningmodule ontwikkeld

Schade

De Letselschade Raad en NIBE-SVV hebben een e-learningmodule Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 ontwikkeld. De module gaat in op de tien gedragsregels uit de onlangs herziene gedragscode.

Nieuwe GBL e-learningmodule ontwikkeld

De e-learningmodule kent een thematische indeling, waarin zowel de kant van de belangenbehartiger als de kant van de verzekeraar wordt belicht. Aan de orde komen de thema’s belangenbehartiging en eerste contact, vaststellen aansprakelijkheid, vaststellen en vergoeden schade, geschiloplossing, en financiële voorlichting.
Elk thema heeft twee filmpjes met cases uit de praktijk, die het thema en de toetsvragen inleiden. Daarnaast heeft elk thema meerkeuzetoetsvragen met antwoorden die de cursist op juistheid moet beoordelen. Op elk alternatief wordt feedback gegeven. Elke vraag kent een ‘hint’-blok met de relevante achterliggende theorie.
De e-learningmodule is samengesteld door de vertegenwoordigers van ANWB, PIV, Arag Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand en Waarborgfonds Motorverkeer uit de Werkgroep Herziening Gedragscode, samen met Erik-Jan Wervelman, mede-auteur van de GBL 2012.

Reageer op dit artikel