nieuws

Interpolis zoekt dialoog over risicobeheersing

Schade

Onder het motto ‘alles verzekeren is geen oplossing’ is Interpolis op 15 april een multimediale campagne gestart, waarin het Achmea-label via het online platform ‘De Oplossing Van…’ de dialoog opzoekt met het Nederlandse volk. “Dit platform moet een beeld geven van de oplossingen die mensen in de praktijk van alledag hebben bedacht om met risico’s om te gaan”, aldus directeur Arné van den Boom.

Interpolis zoekt dialoog over risicobeheersing

“Belangrijk daarbij is dat klanten gemoedsrust wordt geboden. Dat is dus een ander uitgangspunt dan sec verzekeringen verkopen.” Het eerste thema waarover Interpolis de dialoog wil starten is ‘wonen’, in het najaar gevolgd door ‘zorg’ en op iets langere termijn door ‘auto’.
Interpolis doet zelf ook mee in de discussies op het platform, vertelt Van den Boom: “We hebben nog altijd onze ‘mannetjes’, dat zijn de collega’s die de schade afhandelen. Die zullen deels hun expertise beschikbaar stellen op het platform, maar voor een ander deel zullen zij ook problemen inbrengen waar ze graag een oplossing voor willen hebben. Daarnaast zullen we ook andere deskundigen gaan inzetten, zoals brandweerlieden, maar we hebben hier ook een collega die enkele oud-inbrekers in het netwerk heeft zitten en we hebben contacten bij de politie.”
Om traffic te genereren naar de nieuwe website start Interpolis medio mei met radio- en tv-commercials. Voor de beste ideeën die worden gepost op www.deoplossingvan.nl stelt Interpolis twee prijzen beschikbaar. Er is € 500 voor het idee met de meeste ‘likes’ en voor het idee dat als beste wordt beoordeeld door een vakjury wordt een startkapitaal van € 5.000 en extra support vanuit Interpolis beschikbaar gesteld om het uit te kunnen voeren. De winnaars worden eind juni bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel