nieuws

Hogere assurantiebelasting toch per 1 januari

Schade

Het ministerie van Financiën heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA besloten de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% toch per 1 januari door te voeren. Eerder was een ingangsdatum van 1 april vastgesteld, maar dat stuitte op uitvoeringsproblemen bij verzekeraars.

Hogere assurantiebelasting toch per 1 januari

De overgangstermijn was vastgesteld om  verzekeraars de tijd te geven om de tariefsverhoging in hun administratieve systemen te verwerken, schrijft staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer. Om ontduiking van de belastingverhoging tegen te gaan, bleef het nieuwe tarief echter wel van toepassing op alle (schade)verzekeringen die in 2013 worden gesloten of prolongeren. Dat leverde problemen op in de uitvoering: “Bij deze methode mag (en zal) de verzekeraar over de in het aan de tariefsverhoging voorafgaande jaar betaalde jaarpremies assurantiebelasting naheffen bij de verzekerden. De kosten om de administratieve systemen aan deze methode aan te passen en tot naheffing en inning van de extra assurantiebelasting over te gaan, zijn hoog. Bovendien vindt de branche het onwenselijk dat verzekerden bij deze methode een naheffing assurantiebelasting ontvangen”, aldus Weekers.
Het Verbond heeft daarom bij Financiën gepleit voor invoering per 1 januari, gesteund door Adfiz en de NVGA. “Anticipatie op verzekeringen die op of na 1 januari 2013 prolongeren is dan niet meer mogelijk.” Dit jaar kan het 21%-tarief nog wel worden ontweken. “Het is niet uit te sluiten dat de anticipatie in de honderden miljoenen euro’s zal lopen.” Daarom wordt in het Belastingplan 2013 een bepaling opgenomen die regelt dat de hogere assurantiebelasting ook geldt voor premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover die  betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013. “Als uit inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars, uit de aangiften assurantiebelasting of anderszins blijkt dat de anticipatie dermate vormen aanneemt dat de beoogde extra opbrengst van € 1.222 mln in 2013 niet behaald wordt, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. Blijkt de mate van anticipatie inderdaad mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden”, aldus Weekers.

Reageer op dit artikel