nieuws

Zorgverzekeraars Nederland valt in de prijzen

Schade

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een Excellence Award gekregen van het Europees Netwerk tegen fraude in de zorg (EHFCN). ZN krijgt de prijs voor de realisatie van het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg eerder dit jaar.

Zorgverzekeraars Nederland valt in de prijzen

ZN is dit jaar gestart met het kenniscentrum, waarin alle zorgverzekeraars samenwerken om fraudezaken beter te stroomlijnen en de ervaringen met fraude om te zetten in bruikbare analyses en aanbevelingen voor verbetering. Het kenniscentrum werkt nauw samen met ketenpartners zoals de NZa, het ministerie van VWS, het Verbond van Verzekeraars en overheidsdiensten voor opsporing en vervolging zoals de politie, de inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. De EHFCN kende de prijs toe aan ZN omdat “ZN laat zien dat het mogelijk is om meerdere partijen samen te brengen en zo effectief de fraude in de zorg tegen te gaan”.

 
 

Reageer op dit artikel