nieuws

Twaalf jaar boeten voor één dag werk

Schade

Met het aannemen van het wetsvoorstel Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, kortweg Modernisering Ziektewet, komen de kosten voor sociale zekerheid nog meer op het bord van het bedrijfsleven te liggen. Werkgevers die met tijdelijke krachten werken, krijgen mogelijk te maken met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014.

Aon heeft de gevolgen van het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet in kaart gebracht. Hieruit blijkt ondermeer dat de nieuwe wet voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten extra problematisch kan uitpakken. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, straks draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Mario Hooglugt, Executive Director Corporate Wellness bij Aon: “Uitkeringslasten voortkomend uit tijdelijke contracten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Effecten van re-integratieactiviteiten door het UWV op deze groep zijn ondermaats gebleken. Dezelfde werkgever die door de overheid wordt aangespoord meer tijdelijk personeel aan te nemen, wordt geconfronteerd met een pakket financiële risico’s die daaraan vastkleven. De risico’s die gemoeid zijn met de nieuwe wet zijn in sommige gevallen voor werkgevers moeilijk te beheersen. Het gaat veelal om activiteiten die zij ondernemen voor ex-werknemers, zonder dat er nog een gezagsverhouding aanwezig is. Toch kan het straks zo zijn dat een werkgever twaalf jaar lang financiële consequenties draagt van een tijdelijke werknemer die na één dag werken ziek wordt “

Reageer op dit artikel