nieuws

Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

Schade

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is in november 2007 in werking getreden. In 2009 is de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen.

In 2010 is gestart met de daadwerkelijke implementatie van de ROR, dat wil zeggen het maken van overstromingsgevaar- en risicokaarten en overstrominsrisicobeheerplannen.

Reageer op dit artikel