nieuws

Twee Univé’s willen fuseren

Schade

Univé Dichtbij en Univé Midden willen fuseren. Een mogelijke fusie wordt ingegeven door ontwikkelingen in wet- en regelgeving. “Wij willen elkaar versterken zonder daarbij de goede vertegenwoordiging in de regio te verliezen”, aldus beide partijen.

Twee Univé’s willen fuseren

Door de impact van Solvency II bestaat bij beide Univé's al enige tijd de wens in de toekomst samen verder te gaan met een andere partij. "De aanzienlijke kostenpost die de inrichting van de vier sleutelfuncties Risk, Compliance, Actuariaat en Audit met zich brengt, is in een grotere organisatie beter te verantwoorden en te dragen", aldus partijen.
Kijkend naar de toekomst bereiken beide verzekeringsbedrijven met de fusie bovendien een brandpremievolume van € 35 mln, een omvang die door de fusiepartners wenselijk wordt geacht.
"De bedrijfsculturen passen ook goed bij elkaar. Ondanks de schaalvergroting verloochenen we niet ons coöperatieve gedachtengoed. En ook de vertegenwoordiging in de regio – dichtbij de klant – blijft een feit."

Reageer op dit artikel