nieuws

Hof wijst vordering NN op garagehouder in hoger beroep af

Schade

Het Gerechtshof Arnhem heeft Nationale-Nederlanden in hoger beroep in het ongelijk gesteld in een zaak die liep tegen een garagehouder, die zijn zorgplicht jegens een uitzendkracht niet zou zijn nagekomen. Hierdoor kan NN, als verzekeraar van uitzendbureau Start, de betaalde schadevergoeding niet verhalen.

Hof wijst vordering NN op garagehouder in hoger beroep af

De zaak dateert al van maart 2002, toen de uitzendkracht als garagehulp werkzaam was. Hij had opdracht gekregen om een reclamebord boven de ingang van de garagewerkplaats op te hangen. Daarbij viel hij van een ladder en brak zijn linkerbeen. Op basis van de inleenovereenkomst stelde NN een vordering in op de inlener/materiële werkgever, die op zijn beurt was verzekerd bij de Goudse Verzekeringen. Nadat NN eerder (in 2007 en 2008) door de rechtbank in Zutphen in het gelijk was gesteld, oordeelde het Hof toch anders. Volgens de Arnhemse rechters heeft de garagehouder gezorgd voor deugdelijk materiaal, oog gehad voor de veiligheid van de werkomgeving, de uitzendkracht tijdig adequate instructies gegeven en toezicht uitgeoefend waar dat vereist was. Kortom, alles gedaan wat redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat de uitzendkracht schade zou lijden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. "De bestreden vonnissen kunnen niet in stand blijven", luidde daarom de conclusie. De vordering van NN, die in 2007 nog bijna € 35.000 bedroeg, werd afgewezen en de verzekeraar werd bovendien veroordeeld in alle kosten, die inmiddels waren opgelopen tot bijna € 7.000.

Reageer op dit artikel