nieuws

Verzekeraarklachten.nl dreigt verzekeraars met tuchtraad

Schade

Het online hulploket Verzekeraarklachten.nl wil vanaf nu specifieke gevallen waarbij verzekeraars gedragscodes aan hun laars lappen ter toetsing gaan voorleggen aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Initiatiefnemer Anton Rietveld schrijft dit in een brief aan het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraarklachten.nl dreigt verzekeraars met tuchtraad

Rietveld c.s. protesteren al enige tijd tegen de schending van diverse gedragscodes door sommige verzekeringsmaatschappijen. Verzekeraars die bij claimsafhandeling gebruik maken van expertise- en/of onderzoeksbureaus die deel uitmaken van hun eigen concern, handelen volgens Verzekeraarklachten.nl in strijd met de geldende gedragscodes. Daarnaast is de jarenlange verkoop van 'woekerpolissen' in strijd met de Gedragscode Verzekeraars:  "Het is natuurlijk uitstekend dat verzekeraars een gedragscode opstellen waarbij regels branchebreed gelden, maar wanneer verzekeraars deze regels in de praktijk negeren worden gedragscodes door de consument als lege omhulsels en mooie woorden opgevat", aldus Rietveld. "Als een verzekeraar zich niet houdt aan de eigen gedragscode zonder dat daar een sanctie op volgt, schaadt juist díe opstelling het imago van de branche."
Verbondsdirecteur Richard Weurding heeft Rietveld uitgenodigd om over de kwestie te komen praten.

Reageer op dit artikel