nieuws

School hoeft niet te zorgen voor ongevallenpolis bij kart-uitje

Schade

De Hoge Raad heeft vrijdag beslist dat scholen bij risicovolle activiteiten niet hoeven te zorgen voor een adequate ongevallenverzekering voor hun leerlingen; ook hoeven ze leerlingen en hun ouders niet te informeren over het feit dat in de bestaande verzekering bepaalde activiteiten zijn uitgesloten van dekking.

School hoeft niet te zorgen voor ongevallenpolis bij kart-uitje

Deze uitspraak is de uitkomst van een jarenlange juridische strijd. In 2008 besliste de rechtbank in Almelo dat een leerlinge van ROC Twente, die tijdens een kart-uitje dat in 2005 door de school was georganiseerd beide enkels had gebroken, aanspraak kon maken op schadevergoeding door de school. Het ROC had weliswaar de gebruikelijke aanvullende ongevallenverzekering gesloten, maar had verzuimd de leerlingen te melden dat snelheidswedstrijden met motorrijtuigen van dekking waren uitgesloten. In hoger beroep verwierp het Gerechtshof in Arnhem het vonnis van de Almelose rechter, omdat algemeen als bekend mag worden verondersteld dat ongevallenverzekeringen beperkingen en uitsluitingen van de dekking plegen te kennen, in het bijzonder bij risicovolle activiiteiten. In april dit jaar adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad nog om het cassatieberoep van de leerlinge te laten slagen en de school op te leggen de leerling het bedrag te laten uitbetalen dat de verzekeraar zou hebben uitgekeerd als er geen uitsluiting van dekking zou zijn geweest. De Hoge Raad besliste echter dat het Hof het bij het rechte eind had: scholen zijn niet verplicht om zorg te dragen voor een adequate verzekering.

Reageer op dit artikel