nieuws

Avéro gaat praten met Adfiz over nominale provisie

Schade

Avéro Achmea zegt binnenkort in gesprek te gaan met Adfiz over het gewijzigde beloningsbeleid voor zorgverzekeringen, zoals dat eerder deze week door de verzekeraar is bekendgemaakt. Avéro stapt per 1 januari 2012 over op een systeem van nominale provisie, die jaarlijks wordt aangepast aan het reëel gestegen kostenniveau volgens de CBS-prijsindex en dus niet langer automatisch  meegroeit met de hoogte van de ziektekostenpremie.

Avéro gaat praten met Adfiz over nominale provisie

Het nieuws leidde tot een verontwaardigde reactie van Adfiz: Avéro zou onbetrouwbaar zijn, zich verschuilen achter niet-bestaande externe factoren, het niveau van de huidige provisie zou al tekortschieten om de kosten te dekken en de ware reden zou zijn dat Avéro een te verwachten verloop van de ziektekostenportefeuille met 20% wil compenseren.
"Het gaat echter om een aanpassing van het beloningsbeleid voor zorg, we stappen niet af van provisie bij ziektekosten", licht Rob ter Mors, directeur Markt & Distributie van Avéro Achmea, nogmaals toe. "Wij geloven niet in een systeem van een onevenredige stijging van de provisie als gevolg van fors stijgende zorgkosten. Dit hebben we dan ook besproken met een belangrijke groep van onze intermediairs die zich specialiseren in zorgverzekeringen. Zij reageerden begripvol. Nominale vergoedingen zijn ook niet nieuw voor de zorgmarkt." De keuze voor nominale vergoedingen verlaagt het inkomen van het intermediair niet, aldus Avéro.

Reageer op dit artikel