nieuws

Verbond wil gesprek met ‘Verzekeraarklachten’

Schade

Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars zegt in een brief aan directeur Anton Rietveld van Verzekeraarklachten.nl en Coovex graag in gesprek te willen met het consumentenplatform over de vermeende afhankelijkheid van verzekeraars die schade-onderzoekers en -experts zouden hebben.

Verbond wil gesprek met ‘Verzekeraarklachten’

Weurding gaat echter niet in op de aantijgingen van Rietveld c.s. dat de gedragscode Persoonlijk Onderzoek (waarin staat dat een door een verzekeraar ingeschakeld onderzoeksbureau niet tot het concern van diezelfde verzekeraar mag behoren) op grote schaal wordt geschonden.
Volgens Weurding moet onderscheid worden gemaakt tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek en gelden hiervoor verschillende gedragscodes.
"U geeft aan zich zorgen te maken over de band tussen verzekeraars en expertise- en onderzoeksorganisaties zelf. De randvoorwaarden voor onafhankelijk onderzoek zijn duidelijk op papier vastgelegd", aldus Weurding, verwijzend naar de gedragscodes. "Wanneer de praktijk anders uitwijst, dan verdient dat uiteraard onze aandacht. Zeker wanneer, zoals u in uw berichten stelt, schadeexperts zich regelmatig voor een dilemma zien gesteld wegens afhankelijkheid aan een verzekeraar. Mocht blijken dat de bestaande wettelijke en tuchtrechterlijke kaders ontoereikend zijn om ongewenst gedrag van verzekeraars tegen te gaan, dan is het Verbond graag bereid daarover in gesprek te gaan en suggesties voor verbeteringen nader te bestuderen. Het Verbond vindt ook dat wanneer er organisatorische banden bestaan tussen een verzekeraar en een schade-expertisebureau dit voor de consument duidelijk moet zijn."

Reageer op dit artikel