nieuws

Opstelten ziet geen aanleiding in te grijpen bij rechtsbijstand

Schade

Rechtsbijstandverzekeraars geven volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ‘op voldoende wijze’ uitvoering aan de vrije advocatenkeuze van hun verzekerden. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Koser Kaya (D66), naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar over dit onderwerp. Uit een testpanel-enquête was gebleken dat 40% van de mensen niet was verteld dat ze zelf hun advocaat mogen kiezen.

Opstelten ziet geen aanleiding in te grijpen bij rechtsbijstand

Volgens Opstelten is het aan de verzekeraar om te bepalen vanaf welk moment een verzekerde aanspraak kan maken op een advocaat. "Dat is in ieder geval het moment waarop een gerechtelijke of administratieve procedure is gestart en waarbij procesvertegenwoordiging verplicht is. Zou tussen verzekeraar en verzekerde verschil van mening ontstaan over de vraag of de tijd rijp is om een dergelijke procedure te starten, dan kan de verzekerde het moment van vrije advocatenkeuze afdwingen door middel van de scheidsrechterlijke procedure", aldus Opstelten.
Medio 2011 worden de resultaten verwacht van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de kwaliteit van de dienstverlening van onder meer rechtsbijstandverzekeraars. Opstelten zal daarna bezien of verdere regulering nodig is. Hij is het met Koser Kaya eens dat voor rechtsbijstandverzekeraars gelijke kwaliteitscriteria zouden moeten gelden als voor advocaten.

Reageer op dit artikel