blog

Smartphone kan veilig rijgedrag ook bevorderen

Schade 1940

Smartphone kan veilig rijgedrag ook bevorderen

Autoverzekeringen voor jongeren worden economisch onhoudbaar. Bestuurders tot 24 jaar betalen inmiddels 53% meer premie dan twee jaar geleden, zo blijkt uit onderzoekscijfers van Independer. Tegelijkertijd lijden verzekeraars structureel verlies op polissen voor jonge rijders. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld. Zo is de zorg uitgesproken dat autorijden op deze manier iets wordt wat alleen de rijken zich kunnen veroorloven. Dat terwijl mobiliteit een basisrecht zou moeten zijn.

Zowel DNB als het Verbond van Verzekeraars pleiten al jaren voor verhoging van de WA-autoverzekeringspremies. De premies verder laten stijgen, is echter geen optie. Beter rijgedrag onder jongeren uiteraard wel. Maar hoe dat te realiseren? De smartphone biedt uitkomst. Waar het mobieltje veelal veroorzaker is van onverantwoord rijgedrag, biedt het apparaat ook uitkomst voor betaalbare autoverzekeringen.

Zorgwekkende situatie

Zowel Tweede Kamer-politicus Azarkan van DENK als verzekeringsvergelijker Independer spreken van een zorgwekkende situatie. Jongeren betalen op dit moment gemiddeld € 1.266 autoverzekeringspremie per jaar. Een verschil van € 898 met bijvoorbeeld 65-plussers, zo meldt Independer. Het einde van de premiestijgingen lijkt nog niet in zicht. De hoge kosten zijn verklaarbaar want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het aantal schades onder jongeren flink toeneemt. En schades worden duurder. Door meer technologie in de auto, het vaker toekennen van smartengeld en extremere weersomstandigheden zoals een heftige hagelbui.

Rijgedrag verbeteren

Nog meer premie roept de vraag op hoe lang jongeren dit nog op kunnen brengen. De verlieslijdende verzekeraars hebben daar ook geen baat bij. Zorgen dat jongeren minder schade rijden waardoor hun risicoprofiel verbetert, is de oplossing. Daarmee kunnen premies weer dalen. Maar hoe krijg je het voor elkaar, dat jongeren hun rijgedrag gaan verbeteren? Goed rijgedrag extra belonen met versnelde opbouw van schadevrije jaren is een serieuze optie. Strengere polisvoorwaarden zoals in Engeland waar verzekeraars geen dekking meer bieden voor autorijden in het weekend of ’s avonds, kan ook bijdragen. Dat verandert alleen niks aan het jongerenrijgedrag.

Privacybezwaren

De technologie kan uitkomst bieden. Maar wel op een manier dat onze privacy gewaarborgd blijft. Zo zijn er al langer proeven gaande met het installeren van kastjes in auto’s om het rijgedrag te monitoren. Dat gaat gepaard met allerlei technische problemen. Belangrijker nog, zo’n kastje stuit op privacybezwaren. Tenslotte willen we niet ongevraagd in de gaten gehouden worden. En wie vertelt mij wat er met welke gegevens wordt gedaan?

App op smartphone

De inzet van de telefoon is een beter alternatief. Een app op de smartphone die het rijgedrag volgt en direct feedback geeft aan zowel verzekeraar als de jonge rijders. Bijvoorbeeld de manier van optrekken, inparkeren, afstand houden of het aantal snelheidsovertredingen. Een rijdersprofiel wordt opgebouwd zonder dat de verzekeraar weet of de bestuurder bij de hamburgertent is geweest of zijn oma bezoekt. De app kan de bestuurder ook helpen bij advies voor een andere route. Verzekeraars kunnen bovendien virtuele begeleiding aanbieden aan de bestuurder of aan de ouders die ‘meekijken’ met hun kinderen. Jongeren bepalen zelf of ze gebruik willen maken van de app. Als ze dat doen, worden ze beloond met een lagere premie. In overleg met de verzekeraar wordt bepaald welke gegevens wel, maar vooral ook welke data niet gedeeld wordt.

Slimme software

Het werkt bovendien vele malen simpeler dan een kastje in de auto. De app op het mobieltje herkent automatisch of de persoon in de auto rijdt, de fiets pakt of met de trein reist. De slimme software houdt eveneens in de gaten of de reiziger zijn of haar smartphone onderweg gebruikt.

Waar smartphonegebruik tijdens het autorijden verkeersongelukken kan veroorzaken, zorgt het monitoren van rijgedrag via de app voor veiligheidsbewuster rijgedrag van jongeren. In Duitsland en Zweden is al gebleken dat rijden onder virtuele begeleiding een aanmerkelijk lager risico op schade oplevert. Ook de eerste voorzichtige proeven van verzekeraars in ons land zijn positief.

Digitale hulpmiddelen

Het is zaak dat we niet langer discussie voeren over het al dan niet verder laten oplopen van autoverzekeringspremies voor jongeren. We moeten snel op zoek gaan naar digitale hulpmiddelen die goed zijn voor bestuurders èn verzekeraars zonder dat onze privacy in het geding is.

Reageer op dit artikel