nieuws

Pensioenfonds Zorg en Welzijn verwacht premiestijging in 2021

Pensioen 760

Voor deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) blijft de pensioenpremie in 2020 23,5 procent. Dat heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten na overleg met het verantwoordingsorgaan. De opbouw van het pensioen blijft ook gelijk op 1,75 procent. Voor volgend jaar verwacht PFZW wel een wijziging van de premie of pensioenopbouw.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn verwacht premiestijging in 2021

In het persbericht over het gelijkblijven van premie en opbouw zegt PFZW al rekening te houden met wijzigingen per 2021. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de premies van de fondsen kostendekkend moeten zijn. Momenteel zijn ze dat niet. In de Telegraaf schat PFZW-directeur Peter Borgdorff dat de premies bij zijn fonds richting de 35 procent moeten stijgen.

Korting door Koolmees voorkomen

PFZW heeft momenteel een dekkingsgraad van 94 procent. Normaalgesproken zouden de pensioenen van de deelnemers per 1 januari gekort worden om weer op een gezond niveau te komen. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees liet de Tweede Kamer gisteren weten het ijkmoment een jaar te verleggen om zo rust te creëren voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Kortingen voor zorgmedewerkers zijn daarom voorlopig van de baan. 

Reageer op dit artikel