nieuws

Onderzoek naar negatieve rente op pensioenen

Pensioen 1456

Er komt een onderzoek naar de effecten van een negatieve rente op de pensioenen. Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg van het CDA heeft hierom verzocht in een motie, die is aangenomen.

Onderzoek naar negatieve rente op pensioenen

Slootweg riep op tot het onderzoek, omdat een negatieve rente een ongewenst effect heeft op de economie en dus ook het pensioenstelsel en de huizenmarkt. Behalve de motie van Slootweg heeft de Tweede Kamer nog drie andere moties aangenomen die verband houden met pensioenverlagingen en negatieve rente.

Pensioenkortingen

Ook de motie van Paul Smeulders (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Chris Stoffer (SGP) kon rekenen op een Kamermeerderheid. Zij vroegen de regering onnodige pensioenkortingen te voorkomen nu in het pensioenakkoord is afgesproken dat er eerder perspectief komt op een geïndexeerd pensioen.

Daarvoor moeten zogeheten handelingsperspectieven worden ontwikkeld, waarbij de houdbaarheid van het stelsel op de korte en de lange termijn in ogenschouw wordt genomen. Die moeten in elk geval nog voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Pensioenfondsen

De motie van Pieter Omtzigt (CDA) over de negatieve rentes kon eveneens rekenen op steun van Kamer. Die heeft de wens dat onder meer de Europese Centrale Bank voldoende oog moet hebben voor de positie van pensioenfondsen. De Kamer meent dat er onder neutraal monetair beleid geen verschil mag zijn in compensatie van mensen die via een bankrekening voor een pensioen sparen en mensen die via een pensioenfonds sparen voor hun pensioen.

Hybride opties

Corrie van Brenk (50PLUS) verzocht de regering om met het Centraal Planbureau te overleggen over de mogelijkheid van een tijdige Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenen, inclusief meerdere omslag en hybride stelselopties. Ook die motie is aangenomen.

Reageer op dit artikel