nieuws

Sjaak Zonneveld (Bright) pleit voor individueel pensioen op basis van levensverwachting

Pensioen 1281

Laagopgeleiden gaan later met pensioen en leven korter dan hoogopgeleiden. Toch wordt er in premie of uitkering geen onderscheid gemaakt in levensverwachting. Volgens directeur van Bright Pensioen Sjaak Zonneveld is dat een ‘perverse solidariteit’ waarvoor het draagvlak snel zal afbrokkelen. In het FD pleit Zonneveld voor pensioenuitkeringen op basis van levensverwachting.

Sjaak Zonneveld (Bright) pleit voor individueel pensioen op basis van levensverwachting

Vorige week donderdag publiceerde het CBS nieuwe cijfers over de levensverwachting van hoog- en laagopgeleide Nederlanders. Hoogopgeleide mannen hebben op 65-jarige leeftijd nog gemiddeld 16 jaar voor de boeg, terwijl hun laagopgeleide collega’s gemiddeld slechts 10 jaar te gaan hebben. Daardoor subsidiëren de lageropgeleiden het pensioen van hoogopgeleiden, zegt Zonneveld in een ingezonden brief.

Biotechnologie

Volgens Zonneveld is die herverdeling van pensioengeld niet houdbaar. “Zou jij één dag per week willen werken voor je pensioen al je weet dat je dat nooit zult meemaken?” Volgens de directeur wordt solidariteit wel bereikt door meteen naar levensverwachting te kijken. De ontwikkeling op gebied van biotechnologie maakt het volgens Zonneveld steeds beter mogelijk om iemands levensverwachting te voorspellen.

ORV

Zonneveld maakt de vergelijking met de overlijdensrisicoverzekering, waar in principe hetzelfde gebeurt. “Waarom zou je bij het kortlevenrisico wel kijken naar levensverwachting, maar bij het langlevenrisico niet?” Eventuele kritiek dat ongezond gedrag op deze manier beloond wordt, wuift hij weg. “Je zou kunnen aangeven dat het alleen van toepassing is op gezondheidszaken waar je geen invloed hebt. Een roker kan er dan geen beroep op doen.”

Enhanced annuity

Volgens Zonneveld is een individuele benadering van levensverwachting geschikt om mensen eerder met pensioen te laten gaan die al weten dat ze niet heel oud zullen worden. “Dat is wél solidair. En voor iedereen die denkt dat dit nog ver van zijn of haar bed is: het bestaat al. De Engelse term luidt ‘enhanced annuity’. Het wordt tijd voor een Nederlandse variant daarvan”, zegt Zonneveld.

Reageer op dit artikel