nieuws

Examentraining (97): Pensioen

Pensioen 1828

Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Pensioen.

Examentraining (97): Pensioen

Casus
Angela (45) is dga en wil haar pensioen in eigen beheer afkopen in 2018. Zij heeft het volgende bruto jaarinkomen gegenereerd:

  • 2015: € 80.000,-
  • 2016: € 90.000,-
  • 2017: € 90.000,-

Gegevens pensioen in eigen beheer:

  • Fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 1/1/18: € 200.000,-.
  • Commerciële waarde van de pensioenaanspraak op 1/1/18: € 250.000,-.
  • Ga uit van een korting in 2018 van 25%.
  • Daarnaast bedraagt de belasting 51,95 %.

Balans 31/12/2015:

Vaste activa                      € 100.000,-         Eigen vermogen               € 100.000,-

Vlottende activa              € 100.000,-         Pensioenaanspraak         € 120.000,-

Liquidemiddelen              €  50.000,-          Langlopende schulden   €   30.000,-

€ 250.000,-                                                     € 250.000,-

Angela heeft in privé een lijfrente in box 1 lopen met een huidige waarde van € 90.000,-. Deze lijfrente bouwt zij sinds 2010 op.

Vraag 1
Hoeveel bedraagt de te betalen belasting over de afkoopwaarde?

€ […],-

Toetsterm
3d.2: De kandidaat kan de pensioenvoorziening ontwerpen.

Vraag 2
Angela is benieuwd welk risico zij loopt in het eerste jaar als zij arbeidsongeschikt raakt. Angela geeft wel aan dat zij een lijfrente heeft lopen en deze dan wil afkopen bij arbeidsongeschiktheid.

Welk risico loopt Angela met de afkoop van de lijfrente?

a) Geen risico, want als Angela arbeidsongeschikt raakt, dan kan zij het eerste jaar overbruggen uit de afkoop van de lijfrente.
b) Het risico dat revisierente verschuldigd is als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard.
c) Het risico dat revisierente verschuldigd is omdat de lijfrente nog geen vijftien jaar loopt.

Toetsterm
1o.1: De kandidaat omschrijft de mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot wijziging, afkoop of beëindiging van financiële producten, omschrijft de voorwaarden en gevolgen daarvan voor financiële producten.

Vraag 3
Angela twijfelt om de pensioentoezegging voor haar werknemers onder te brengen bij een algemeen pensioenfonds (APF) in plaats van bij een verzekeraar.

Wat is een voordeel van een APF ten opzicht van een verzekeraar?

a) Een APF kan indexatie toepassen.
b) Een APF heeft geen bestuur waardoor de kosten lager zijn.
c) De werkgevers hebben meer keuze vrijheid bij een APF.

Toetsterm
1d.19: De kandidaat kan op hoofdlijnen de kenmerken van een algemeen pensioenfonds (apf), bedrijfstakpensioenfonds (bpf) en een ondernemingspensioenfonds (opf) opsommen.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel