nieuws

‘Werknemers vinden kennisniveau te laag voor goede pensioenbeslissingen’

Pensioen 1238

Mensen die pensioen opbouwen via hun werkgever zijn onvoldoende in staat om goede beslissingen te nemen over hun pensioen. Dat stelt LifeSight, de PPI van Willis Towers Watson, op basis van een eigen onderzoek onder 2.000 werknemers. Ruim een derde (38%) van de werknemers zegt weinig tot geen kennis te hebben van de beste manier om geld opzij te zetten voor hun pensioen. LifeSight concludeert daaruit dat werknemers onvoldoende voorbereid zijn op herziening van het pensioenstelsel waarin deelnemers mogelijk meer keuzevrijheid krijgen in hun pensioenopbouw.

‘Werknemers vinden kennisniveau te laag voor goede pensioenbeslissingen’

Van de deelnemers vindt 20 tot 25 procent dat er te veel keuzemogelijkheden zijn om vermogen op te bouwen voor het pensioen. Volgens de onderzoekers leidt dat tot besluiteloosheid. Zo’n 28 procent van de respondenten wijt die besluiteloosheid aan hun te lage kennisniveau. “Ons onderzoek laat zien dat op doelgroepen afgestemde communicatie de betrokkenheid en kennis van werknemers kan vergroten. Dit stelt mensen in staat om vanuit meer inzicht en begrip, makkelijker keuzes te maken”, zegt Edwin van den Oever, managing director van LifeSight.

Sleutelrol werkgever

Vooral de werkgever heeft volgens LifeSight een belangrijke rol in het opkrikken van het kennisniveau. Slechts 13 procent haalt pensioeninformatie bij de werkgever vandaan, 7 procent van de deelnemers ziet die informatie ook al betrouwbaar. Het onderzoek verdeelde de deelnemers in vijf verschillende risicoprofielen. “Als een werkgever weet tot welke ‘soortgroep’ zijn werknemer behoort, is het mogelijk de communicatie en bepaalde oplossingen daarop af te stemmen. Een werkgever en pensioenuitvoerder kunnen op die manier werknemers helpen, informeren en meer betrokken maken met het geld opzijzetten voor later”, zegt Van den Oever.

Reageer op dit artikel