nieuws

PvdD wil dat ministers ABP aansporen einde te maken investeringen palmolie-industrie

Pensioen 1242

PvdD wil dat ministers ABP aansporen einde te maken investeringen palmolie-industrie

Kamerleden Lammert van Raan en Esther Ouwehand (beiden PvdD) sporen middels Kamervragen de ministers van Financiën (Wopke Hoekstra) en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stef Blok) aan om een einde te maken aan de investeringen in de palmolie-industrie van pensioenfonds ABP.

De Kamerleden wijzen de ministers op recente nieuwsberichtgevingen waarin wordt gesteld dat Nederlands grootste pensioenfonds betrokken is bij  de ‘kap in het regenwoud’  en dat ABP € 174 miljoen in destructieve palmolieplantages in Papua (Indonesië).

Duurzaam pensioenfonds?

Van Raan en Ouwehand vinden de grootschalige ontbossing van ‘primair en ongerept oerwoud’, waarbij sprake is van mensenrechtenschendingen, onacceptabel. Ze vragen de ministers hoe zij deze investeringen van het ABP kunnen ‘rijmen’ met de wens van werknemers dat hun pensioenpremies op een verantwoorde en duurzame wijze worden belegd. Ook wijzen zij op de ‘eigen ambitie’ van ABP waarin wordt geformuleerd: “ABP wil een duurzaam pensioenfonds zijn”. “Bent u bereid het ABP, een enorme institutionele belegger met veel invloed, aan te sporen om deze investeringen van de hand te doen?”, aldus de Kamerleden.

Reageer op dit artikel