nieuws

Examentraining (68): Pensioen

Pensioen 1249

Nu de nieuwe PE-periode loopt, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Pensioen.

Examentraining (68): Pensioen

Casus
Anouschka (64) heeft jarenlang bij een bedrijf gewerkt als administratief medewerkster. Helaas is zij op 60-jarige leeftijd ontslagen als gevolg van een reorganisatie. De jaren daarna heeft Anouschka het moeilijk gehad en ontzettend veel gesolliciteerd. Gelukkig met succes: een jaar geleden is zij aangenomen bij Beatties BV. Zij werkt daar op de administratieve afdeling en houdt zich met name bezig met het versturen van facturen naar de klanten.

Vraag 1
Het pensioenfonds van Beatties BV heeft de pensioenaanspraken van haar actieve deelnemers ondergebracht in een algemeen pensioenfonds (APF). Wat zijn hier de gevolgen van voor de pensioenregeling van Anouschka?

a) Haar pensioenregeling wordt aangepast naar de standaard van het APF. Ongeacht of de pensioenregeling beter of slechter is.
b) Ze zal hier weinig van merken, de impact van een overgang is voor een deelnemer minimaal.
c) Haar eigen pensioenregeling blijft de eerste vijf jaar in stand, daarna wordt de pensioenregeling aangepast naar de standaardregeling van het APF.

Toetsterm:
5 De kandidaat kan de verschillende fusievormen uitleggen alsmede de consequenties voor de pensioenregelingen bij fusies en overnames (overgangsbepalingen, et cetera).

Vraag 2
Anouschka is inmiddels 69 jaar oud en nog steeds werkzaam bij Beatties BV. Ze heeft recent besloten te stoppen met werken, om van haar oude dag te gaan genieten. Geldt voor haar een wettelijke opzegtermijn?

a) Nee, omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd is gepasseerd geldt er geen opzegtermijn.
b) Ja, zij heeft een opzegtermijn van één maand.
c) Ja, zij heeft een opzegtermijn van twee maanden.
d) Ja, voor haar geldt het ontslagrecht dat ook voor jongere werknemers geldt.

Toetstermen:
1 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen werk en pensionering en vermogensopbouw en -afbouw.

9 De kandidaat kan de relatie verklaren tussen Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Inkomensvoorziening voor Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW) en de fiscale wetgeving en de vermogensopbouw en -afbouw.

Vraag 3
Stel dat Anouschka geen ontslag neemt, maar door haar werkgever wordt ontslagen. Hoeveel bedraagt de transitievergoeding dan? Ga ervan uit dat Anouschka vier jaar in dienst is geweest en een jaarsalaris van € 28.000 bruto verdient.

Antwoord: € …

Toetsterm:
3 De kandidaat kan de volgende pensioenbegrippen omschrijven en kan deze in voorkomende gevallen toepassen: toetredingsleeftijd, drempelperiode, wachttijd, minimale toetredingsleeftijd, premieovereenkomst, kapitaalovereenkomst, uitkeringsovereenkomst, AOW franchise, loonindex, prijsindex, onvoorwaardelijke toeslag, voorwaardelijke toeslag, gewezen deelnemer, verschillende premiestaffels, diensttijd, elementen die diensttijd bepalen, de aanspraken die in stand blijven met levensloop en/of onbetaald verlof, tussentijds ontslag, VUT en prepensioenregeling, de gevolgen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie ook in verband met eigen bijdrage.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel