nieuws

‘Verdere verhoging AOW-leeftijd naar minstens 69 is onvermijdelijk’

Pensioen 2193

U bent nu begin 40 en verwacht rond uw 67ste met pensioen te gaan? Think again. Volgens econoom Willem Heeringa moet de AOW-leeftijd in 2040 tot minstens 69 jaar zijn verhoogd. De toename van de levensverwachting maakt een verhoging van de AOW-leeftijd volgens hem onvermijdelijk. 

‘Verdere verhoging AOW-leeftijd naar minstens 69 is onvermijdelijk’

Heeringa maakte een doorrekening van de AOW-generatierekeningen van alle generaties geboren tussen 1892 en 2000, in het kader van zijn onderzoek waarop hij eind deze week promoveert aan de Universiteit van Tilburg. De doorrekening  toont aan dat deze demografische en economische ontwikkelingen het AOW-stelsel onder druk zetten. Sinds de introductie van het AOW-stelsel in 1957 leven de Nederlanders gemiddeld langer en krijgen ze minder kinderen. Daarnaast zijn mannen sinds 1957 minder gaan werken, maar vrouwen juist meer.

Daling geboortecijfer

De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen weegt voor het AOW-stelsel dan ook niet op tegen de negatieve effecten van de daling van het geboortecijfer en de afgenomen arbeidsparticipatie van mannen. Heeringa berekende dat de AOW-leeftijd tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd om het effect van de toegenomen levensverwachting volledig op te vangen zonder de AOW-premies te verhogen of de AOW-uitkeringen te versoberen.

Kritiek op AOW-leeftijd 67 jaar

De politiek heeft juist ingezet op een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021. Daarna zal de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Al geruime tijd is er kritiek op deze methodiek, waarbij er zelf geluiden opgaan om de AOW-leeftijd weer te fixeren op 65 jaar.

Risicovol beleggen

In zijn proefschrift onderzoekt Heeringa voorts hoe het Nederlandse AOW-stelsel, waarin jongere generaties de AOW-uitkeringen van oudere generaties financieren, de optimale beleggingsportefeuille van een individu beïnvloedt. Hij toont aan dat bij een dergelijk pensioenstelsel het voor jonge individuen optimaal kan zijn om meer in aandelen te beleggen. Deze bevinding impliceert dat Nederlandse pensioenfondsen de pensioenpremies van jongeren risicovoller zouden moeten beleggen dan die van ouderen. Dit sluit aan bij de huidige discussie over een meer geïndividualiseerd aanvullend pensioenstelsel.

Reageer op dit artikel