nieuws

Rutte schuift pensioenhervorming door naar 2020

Pensioen 2464

Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

Rutte schuift pensioenhervorming door naar 2020

Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dit is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Wel blijft het gedeelde risico in stand.

Volgens het Financieele Dagblad wil het nieuwe kabinet van de doorsneesystematiek af en sluit daarmee aan bij de plannen van Rutte II. Jonge en oude werknemers blijven een gelijke premie betalen. “Maar jongeren gaan daar meer pensioenrechten voor opbouwen dan ouderen, de zogeheten degressieve opbouw. Aan het afschaffen van de doorsneesystematiek hangt wel een prijskaartje van naar schatting €60 mrd voor huidige deelnemers. Het meeste nadeel hebben mensen die nu tussen de 35 en 50 jaar oud zijn. Daar tegenover staat een precies even groot voordeel voor nieuwe generaties, die nog (bijna) geen premie inleggen. En wie nu al pensioen krijgt, merkt niks. Het is nog de vraag hoe deze kosten opgevangen gaan worden.”

Reageer op dit artikel