nieuws

‘Pensioenfondsen twijfelen of individueel stelsel een beter stelsel wordt’

Pensioen 1373

Pensioenfondsen hebben hun zorgen geuit over een nieuw pensioenstelsel met persoonlijke pensioenpotjes. Ze vragen zich af of een individueel pensioen wel haalbaar is, schrijft Het Financieele Dagblad vandaag. Vooral bij economische tegenwind levert het nieuwe stelsel minder pensioen op dan het huidige.

‘Pensioenfondsen twijfelen of individueel stelsel een beter stelsel wordt’

Pensioenfondsen hebben volgens het FD doorrekeningen gemaakt van de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel. De uitkomsten daarvan liggen binnenkort op tafel als de Sociaal Economische Raad de pensioenplannen bespreekt. Het nieuwe kabinet heeft de sociale partners tot begin 2018 de tijd gegeven om het eens te worden over een nieuw stelsel.

Hogere risico’s

De fondsen stellen dat de risico’s in een nieuw stelsel hoger liggen dan bij het huidige pensioenstelsel. Doordat de collectieve buffer relatief klein is, zijn de resultaten als het economisch tij tegenzit minder goed. Zo wordt de risicodeling tussen jongeren en ouderen beperkt, blijkt uit de doorrekeningen.

Volgens het FD zijn metaalfonds PMT en BpfBouw sceptischer over de SER-voorstellen dan ABP en PFZW (Zorg en Welzijn). Ondernemingspensioenfondsen zouden liefst afzien van een pensioenhervorming, meldt de krant.

Reageer op dit artikel