nieuws

DNB: ‘Kuddegedrag pensioenfondsen werkt stabiliserend’

Pensioen 914

DNB: ‘Kuddegedrag pensioenfondsen werkt stabiliserend’

Nederlandse pensioenfondsen doen elkaar na bij de aan- en verkoop van staatsobligaties. Dit blijkt uit onderzoek door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Het kuddegedrag van de fondsen werkt volgens DNB vaak stabiliserend, maar kan ook slecht uitpakken.

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars bezitten wereldwijd een flink deel van de aandelen en obligaties. Hun gedrag wordt dan ook als mede bepalend gezien voor de koersbewegingen op de financiële markten. Ook voor wat betreft de Europese schuldencrisis is regelmatig onderzocht of deze beleggers hebben bijgedragen aan de instabiliteit van de markt.

Nieuw onderzoek

In een nieuw onderzoek van DNB is gekeken in hoeverre er met betrekking tot beleggen in staatsobligaties door Nederlandse pensioenfondsen van kuddegedrag sprake is. Hierbij is het aan- en verkoop kuddegedrag gemeten door te tellen in hoeverre meer pensioenfondsen gelijktijdig aan of verkopen van staatsobligaties van een bepaald land dan men redelijkerwijs kan verwachten in bepaalde marktomstandigheden op de markt voor staatsobligaties.Voor het onderzoek zijn maandelijkse transactiedata met betrekking tot staatsobligaties gebruikt van de 67 grootste Nederlandse pensioenfondsen van 109 landen gedurende zes jaar; samen ruim 60.000 waarnemingen.

Vijf keer zo vaak als elders

Bij de Nederlandse pensioenfondsen wordt sterk kuddegedrag van 16% gevonden als het gaat om verkooptransacties in staatsobligaties en 12% bij aankooptransacties. Dit impliceert dat gemiddeld voor een bepaald land 16% meer pensioenfondsen staatsobligaties verkopen dan gemiddeld en 12% meer aankopen. Dit kuddegedrag is bovendien bijna vijf keer zo intensief als in de internationale wetenschappelijk literatuur wordt gevonden voor het mogelijke kuddegedrag voor transacties in aandelen (3%).

Gelijktijdig verwerken

Kuddegedrag werkt volgens DNB bij beleggen destabiliserend – het verstoort de markt – als pensioenfondsen elkaar gaan imiteren, maar werkt stabiliserend als beleggingstransacties gebaseerd zijn op gelijktijdig verwerken van nieuwe informatie – dan functioneert de markt goed. Waarbij slecht nieuws dan nog wel voor prijsdalingen zorgen.

 

Reageer op dit artikel