nieuws

DNB: ‘Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit’

Pensioen 1264

DNB: ‘Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit’

De opkomst van pensioenfondsen en verzekeraars op de markt voor hypotheken is gunstig voor het financiële systeem. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens de presentatie van het rapport ‘Kredietmarkten in beweging‘. De verschuivingen in de markt dragen volgens de toezichthouder bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn. Ook verbetert hierdoor de diversiteit en concurrentie van het kredietaanbod. Verschuivingen brengen tegelijkertijd ook nieuwe risico’s met zich mee.

In het rapport schetst DNB dat verzekeraars en pensioenfondsen hun beleggingen in Nederlandse woninghypotheken sinds begin 2010 hebben verdubbeld. Ze financieren nu 20% van het nieuwe hypothecaire krediet en zelfs 28% als ook bankdochters van verzekeraars worden meegerekend. Tegelijkertijd is de omvang van de hypotheekportefeuilles van banken licht afgenomen, maar met een marktaandeel van 62% financieren zij nog steeds het grootste deel van de nieuwe hypotheken.

Meer bedrijfsfinancieringen, minder risico’s
DNB meldt ook dat er op de Nederlandse bedrijfsleningenmarkt verschuivingen gaande zijn, hoewel deze zich beperken tot enkel grote bedrijven. “Deze bedrijven financieren zich steeds vaker via de uitgifte van bedrijfsobligaties en het plaatsen van onderhandse leningen. Op deze markt nemen de activiteiten van Nederlandse verzekeraars toe”, zo meldt de toezichthouder. “Gunstig aan deze ontwikkelingen is dat ze leiden tot een vermindering van systeemrisico’s. Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen premiegelden voor hun lange-termijn verplichtingen en zijn minder afhankelijk van direct opvraagbare gelden of van marktfinanciering dan banken. In tegenstelling tot banken lopen zij daarbij niet het risico dat geld direct opgevraagd wordt of dat marktfinanciering onverwacht opdroogt, waardoor de risico’s in het financiële systeem als geheel ook afnemen.”

Grotere rol verzekeraars en pensioenfondsen
Uit het rapport komt naar voren dat een grotere rol voor verzekeraars en pensioenfondsen het procyclische karakter van de kredietverlening verminderen. “Banken kunnen door hun elastische balansen een snelle uitbreiding van de kredietverlening faciliteren. Binnenlandse institutionele beleggers daarentegen worden in hun financieringsmogelijkheden beperkt door de omvang van hun belegde middelen. Dit begrenst het risico dat zij een te snelle en destabiliserende groei van kredietverlening faciliteren.”

Een grotere rol van niet-bancaire spelers kan leiden tot een diversificatie van financieringsbronnen en meer concurrentie op kredietmarkten. “Dat bevordert niet alleen de stabiliteit van de kredietverlening, maar kan ook bijdragen aan een grotere efficiëntie en een lager kostenniveau. Ook de grotere rol van buitenlandse spelers op de hypotheekmarkt bevordert de concurrentie en diversificatie”, aldus DNB.

Nieuwe aandachtspunten
De nieuwe marktverhoudingen kunnen tegelijkertijd nieuwe risico’s met zich mee brengen, zo waarschuwt de toezichthouder. “Dat zijn risico’s die ook van DNB extra aandacht vergen. Een verschuiving van de kredietverlening kan er in potentie toe leiden dat kredietrisico’s zich opstapelen bij spelers die hierop niet zijn toegerust in hun risicobeheersing of risico’s onvoldoende doorgronden. Daarbij heeft het toenemend belang van de nieuwe spelers gevolgen voor het verdienmodel van banken. Door toegenomen concurrentie staan de marges op nieuwe hypotheekleningen bij banken onder druk.” DNB houdt de verschuivingen nauwlettend in de gaten, zo geeft de waakhond al aan, en gaat op reguliere basis bij financiële instellingen de eigenschappen van hypotheekportefeuilles onderzoeken.

Banken blijven belangrijk
Ondanks de grotere rol van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en financiële markten, blijven banken naar verwachting van DNB een belangrijke rol spelen in de markten voor hypotheek- en bedrijfsleningen. “Wij verwachten dat vooral de hypotheekbeleggingen van pensioenfondsen op korte termijn flink kunnen groeien, maar op middellange termijn bereikt de allocatie van deze spelers een niveau waarbij een verdere toename niet langer aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van risicospreiding en de groei van het pensioenvermogen is beperkt door de toename van het aantal gepensioneerden.”

Reageer op dit artikel