nieuws

50Plus wil kortingen pensioen voorkomen

Pensioen 1558

50Plus wil kortingen pensioen voorkomen

De politieke partij 50Plus wil met een nieuw wetsvoorstel voorkomen dat gepensioneerden worden gekort op hun pensioen, zolang de Europese Centrale Bank de rente kunstmatig laag houdt. De partij vindt dat er de komende jaren een uitzondering kan worden gemaakt op de strenge regels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden.

50Plus wijst op de uitzonderlijke situatie van de extreem lage rente, waardoor pensioenfondsen meer in kas moeten hebben. Daardoor kan het zijn dat de fondsen op uitkeringen moeten korten. “Zolang de Europese Centrale Bank (ECB) de rente kunstmatig extreem laag houdt, zou bij de beoordeling van de vraag of een lage dekkingsgraad voor een pensioenfonds zou moeten leiden tot verlaging van de uitkeringen en de aanspraken, rekening moeten worden gehouden met deze uitzonderlijke situatie”, aldus de partij.

Gevolgen beperken
De partij van, waar Henk Krol lijsttrekker is, wil zo de negatieve gevolgen van het huidige beleid van de ECB beperken voor (toekomstige) gepensioneerden. “Nu de rente zó laag is dat elke relatie met verwachte rendementen van pensioenfondsen is verbroken, moet voorkomen worden dat pensioenfondsen zich kunstmatig arm rekenen, nu en in de komende jaren”, aldus 50Plus. “Blind toepassen van de regels van het financiële toetsingskader leidt tot onnodig ingrijpen in het eigendom van gepensioneerden en actieve deelnemers.”

Reageer op dit artikel