nieuws

Pensioenadviseur kan risico lopen bij keuze voor APF

Pensioen 2266

Pensioenadviseur kan risico lopen bij keuze voor APF

De consequenties voor de deelnemer van een overgang van een pensioenfondsregeling of verzekerde regeling naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) vormen een heikel punt. Deelnemers moet duidelijk worden verteld dat garanties vervallen en dat is ook een risico voor de adviseur. Dat zei Tim Burggraaf van Mercer woensdag tijdens pensioenseminar OP & TOP Pensioen in Maarssen.

Bij De Nederlandsche Bank liggen op dit moment zeven aanvragen voor een APF-vergunning. Hoofdvraag van het debat in Maarssen was ‘APF: pensioenbelofte of pensioenellende?’

Garantie
De consequenties voor de deelnemer van een overgang van een pensioenfondsregeling of verzekerde regeling naar een APF vormden het meest heikele punt. “Werkgevers gaan minder betalen, maar iemand betaalt die prijs en dat is de deelnemer”, aldus Arjen van Zanten. Van Zanten is directeur van de Zwitserleven PPI en Zwitserleven is niet voornemens een APF te starten.

Volgens Tim Burggraaf, partner bij Mercer moet deelnemers ‘overduidelijk’ worden verteld dat de garantie vervalt. “Voor zover die er al was”, nuanceerde hij zelf. “Dat is nog sterker aan de orde waar het een eventuele overgang van opgebouwde rechten betreft. Dit is echt een groot risico voor de adviseur!”

Prijs te hoog
“Daarom is het ook cruciaal dat de Wft wordt uitgebreid”, viel Jop Versteegt (binnen Achmea verantwoordelijk voor de oprichting van de Centraal Beheer APF) hem bij. “Want de adviseur moet wel weten wat hij doet. Maar”, zo voegde hij eraan toe. “Diezelfde adviseur en werknemer moeten ook weten dat de prijs voor garanties te hoog is. Aanbieders trouwens ook: die prijs mag je van klanten eigenlijk niet meer vragen.”

De premiestelling van een APF kan niet alleen door het ontbreken van garanties laag blijven. Schaalgrootte draagt daar nadrukkelijk ook aan bij. Namens Centraal Beheer APF benadrukte Versteegt dat lagere kosten niet het enige argument zijn om over te stappen naar een APF. “Het APF kan verschillende pensioenvormen combineren tot één helder overzicht voor de deelnemer. De communicatieve kant van het verhaal is ook erg belangrijk.”

Volgens Arjen van Zanten (Zwitserleven) is er in de kern weinig verschil tussen een PPI en een APF. Naast schaalomvang ziet Versteegt echter nog een verschil op het terrein van beleggen. “Een PPI heeft met meer beperkingen te maken, ook bij doorbeleggen na pensioendatum. En dat gaat toch ten koste van het pensioenresultaat van de deelnemer.”

Adviesregels
De debattanten vinden dat de Wet financieel toezicht (Wft) zo snel mogelijk moet worden aangepast om ook de advieskwaliteit over het APF te borgen. Chris Baelemans, directeur van opleider Dukers & Baelemans zei: “Advies over een APF moet vallen onder de advies- en vakbekwaamheidsregels van de Wft”. “De keuze om een pensioenregeling wel of niet onder te brengen bij een APF is een van de zwaarste waar een pensioenadviseur voor komt te staan”, benadrukte panellid Tim Burggraaf. Jop Versteegt voegde eraan toe dat de huidige Wft niet voldoet. “Want wat zegt die over pensioenfondsen? Niets!” Debatleider Chris Baelemans vertaalde de woorden verder: “Iedereen die advies geeft op het terrein van pensioen, zou de Wft-beroepskwalificatie Pensioenadviseur moeten hebben. Maar dan moeten de kwalificaties wel stevig worden herzien.”

De AFM liet op amweb al eerder weten dat advies over een Algemeen Pensioenfonds (APF) ‘gewoon’ onder de Wft valt en dat de bekende adviesregels gelden. Om ook de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs onverkort van toepassing te verklaren, is mogelijk wel reparatiewetgeving nodig. Het ministerie van Financiën zoekt dat op dit moment uit.

 

Reageer op dit artikel