nieuws

Gegarandeerd pensioen is passé, vindt de Pensioenfederatie

Pensioen

Gegarandeerd pensioen is passé, vindt de Pensioenfederatie

Een gegarandeerde pensioenuitkering is in de huidige tijd niet meer houdbaar, vindt de Pensioenfederatie. In zijn nieuwjaarstoespraak liet directeur Gerard Riemen deze nieuwe houding van de pensioenfondsen al doorschemeren, in een interview met het FD gaat hij er verder op in.

De fondsen staan open voor een ommezwaai richting een individuelere aanpak van de pensioenuitkering. De huidige collectieve variant werkt steeds minder goed, legt Riemen uit. “Nu is de praktijk dat we mensen van dertig tot op de cent nauwkeurig vertellen, hoeveel pensioen ze over veertig jaar krijgen, terwijl dat helemaal niet kan. We zijn, door de vergrijzing, tegenwoordig vrijwel volledig afhankelijk van de beleggingen en die zijn naar hun aard onzeker. Vroeger kon je een gat opvullen met een hogere premie voor werknemers, door vergrijzing gaat dat niet meer. Bovendien zijn er veel mensen, die al op deze manier denken. Zij vragen: hoeveel geld is er voor mij in de pot? In het nieuwe systeem kunnen we dat beantwoorden, in het huidige in feite niet.”

Geen aanspraak, maar geld
Het nieuwe systeem moet er zo uitzien dat deelnemers niet langer aanspraken opbouwen, maar een som geld. Riemen: “Dat bedrag wordt zichtbaar voor de deelnemer, later koopt hij er een maandelijkse uitkering mee. Dan heb je geen rekenrente nodig, want je doet geen belofte over de hoogte van de uitkering. De dekkingsgraad is dan per definitie 100%, in elk geval voor de mensen die nog niet aan hun pensioen toe zijn.”

Collectieve risico’s
Daar zitten wel gedeelde collectieve risico’s achter, volgens Riemen werkt zijn systeem daarom beter dan de puur individuele premieregelingen: “Mensen moeten collectief risico’s kunnen delen, zoals: rente- en beleggingsrisico, inflatierisico, langlevenrisico, arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico. Dan is het niet ieder voor zich, en jongeren en ouderen kunnen nog steeds solidair met elkaar zijn. De komende tijd moeten we kijken welke risico’s we collectief willen en kunnen blijven delen.”

Haast
Als het aan Riemen ligt, wordt het nieuwe systeem met de nodige snelheid doorgevoerd: “Er is enige haast bij. Als dit jaar een slecht beursjaar blijft, en rente stijgt niet, dan kijken we in 2017 tegen verlagingen van het pensioen aan voor grote aantallen deelnemers. Die mogen dan overigens wel over tien jaar gespreid worden. We hebben al vele jaren nauwelijks indexatie van het pensioen gehad. Zoals het nu gaat, gaat indexatie er voor veel mensen ook jarenlang niet komen. Het bestaande stelsel dreigt draagvlak te verliezen, dat moeten we voorkomen. Ik hoop dat we het dit jaar eens kunnen worden over een nieuw stelsel en dat het volgende kabinet er in 2017 over besluit. Invoering kan dan hopelijk in 2018 of 2019 komen.”

Reageer op dit artikel