nieuws

Schaalvergroting mogelijk voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Pensioen

Schaalvergroting mogelijk voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Schaalvergroting voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in kader van algemeen pensioenfonds is mogelijk. Dat schrijft staatsecretaris Jetta Klijnsma in een nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging algemeen pensioenfonds (apf).

“Allereerst”, zo schrijft Klijnsma, “hebben verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid de verplichtstelling aan te passen. Als sociale partners besluiten tot een aanpassing van de verplichtstelling en daarbij aan kunnen tonen voldoende representatief te zijn, dan kan extra schaalgrootte worden gerealiseerd. Ten tweede hebben verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid de statutaire werkingssfeer uit te breiden. Hierdoor is het mogelijk om aansluitingen van bepaalde werkgevers en/of ondernemingspensioenfondsen te realiseren. Indien sociale partners hiertoe besluiten kan het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds daarvoor haar statuten aanpassen. Eerder heb ik aangegeven in het belang van de deelnemers hier nadere eisen aan te verbinden in het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. Dat neemt niet weg dat na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds deze mogelijkheid blijft bestaan voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mits aan die eisen wordt voldaan. Een derde manier voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om tot schaalvergroting te komen, is een fusie. Daarbij kunnen indexatiedepots een nuttig middel zijn. Voor nadere informatie hierover en over verschillen in dekkingsgraden verwijs ik naar mijn recente brief en de antwoorden elders in deze nota naar aanleiding van het verslag. Ook kunnen pensioenfondsen op bepaalde onderdelen schaalgrootte bereiken, bijvoorbeeld door assetpooling toe te passen. Assetpooling is het gezamenlijk uitvoeren en beheren van beleggingen voor meerdere pensioenfondsen.”

Ter beschikking
Deze alternatieven staan alle verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ter beschikking, los van hun huidige schaalgrootte. Voor het concrete alternatief wat betreft de indexatiedepots heb ik zoals hiervoor aangegeven uw Kamer reeds een brief gestuurd.

Tien marktpartijen
Klijnsma laat in dezelfde nota weten dat toezichthouder DNB op dit moment al met tien marktpartijen heeft gesproken die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een algemeen pensioenfonds. “Het betreft partijen die vrijblijvend nadenken over deze optie tot en met partijen die al in een vergevorderd stadium zijn. Daarnaast weet DNB dat er zeker 20 pensioenfondsen zijn die serieus overwegen om zich aan te sluiten bij een algemeen pensioenfonds.”

Reageer op dit artikel