nieuws

Deelnemers hebben weinig vertrouwen in pensioenfondsen

Pensioen

Deelnemers hebben weinig vertrouwen in pensioenfondsen

Deelnemers hebben weinig vertrouwen in hun pensioenfondsen. Op een schaal van 1 tot 10 scoren ze een krappe voldoende: 5.7. Ook heeft één op de drie deelnemers geen idee waar hun pensioen is ondergebracht. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer.

Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5,7 als het gaat om vertrouwen, 41% geeft een onvoldoende. “We hebben ook onderzocht wat pensioenfondsen kunnen doen om het vertrouwen van deelnemers te vergroten. Hieruit blijkt dat deelnemers vooral zelf meer regie willen voeren en meekijken met hun pensioenfonds”, aldus Coen Verdegaal, partner bij Mercer.

Meer zeggenschap
Deelnemers willen meer zeggenschap en flexibiliteit over wat ze met de uitkering van hun pensioen kunnen doen en hoeveel geld wordt ingelegd. Op het gebied van bestuur vinden deelnemers dat pensioenfondsen zich duidelijker moeten afzetten tegen bonussen in de pensioensector. Ook moet er meer aandacht zijn voor het belang van deelnemers en er moet meer inzicht worden gegeven in de bedrijfsvoering.Ook qua communicatie valt er nog wat te verbeteren. De respondenten vinden het vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt over welk inkomen ze exact gaan krijgen en wanneer. Ook willen ze betere communicatie over actuele gebeurtenissen en wat deze voor hen betekenen.

Eigen pensioenregeling
Mercer vroeg deelnemers ook hoe goed zij op de hoogte zijn van hun eigen pensioenregeling. Op de vraag bij welk pensioenfonds of organisatie hun pensioen is ondergebracht, moest 31% het antwoord schuldig blijven. Verder weet 23% niet wie verantwoordelijk is voor hun pensioen. Als gevraagd wordt wat die verantwoordelijke eigenlijk doet voor het pensioen van de deelnemer, geeft 65% aan dit niet te weten. “Deelnemers hebben dus niet alleen weinig vertrouwen in hun pensioenfonds maar ook weinig algemene kennis over hun pensioen”, zegt Tim Burggraaf, pensioendeskundige bij Mercer. “Toch willen ze meer zeggenschap en regie. Hier ligt dus een concrete kans en uitdaging voor pensioenfondsen om op in te spelen. Faciliteer deelnemers bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op hun pensioen.”

Zelf verantwoordelijk
Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 800 deelnemers, blijkt dat jongeren vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen. Ouderen wijzen vooral naar het pensioenfonds. Van zowel de jongere als oudere respondenten kan ruim een op de drie benoemen wat de verantwoordelijke voor hun pensioen precies doet.

Reageer op dit artikel