nieuws

Niet alleen maar lof voor nieuw pensioenstelsel

Pensioen

Niet alleen maar lof voor nieuw pensioenstelsel

Niet alle partijen uit de pensioenbranche zijn positief gestemd over de kabinetsplannen om het pensioenstelsel te hervormen. De FNV en Theo Gommer, managing partner bij Akkermans & Partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, vinden dat de huidige plannen nog veel haken en ogen hebben. “Het zijn 25 interessante pagina’s om te lezen, maar helaas wordt er niks concreets genoemd”, aldus Gommer.

Zowel Gommer als de FNV heeft er moeite mee dat de doorsneesystematiek pas vanaf 2020 wordt afgebouwd. “Dit is echt te laat. We hebben nu te maken met strenge regels waarbij pensioenfondsen hoge buffers moeten hebben en zuchten onder de lage rente. We willen niet onnodig tot 2020 wachten totdat de regels worden aangepast”, zegt Gijs van Dijk, bestuurder bij FNV. Ook Gommer vindt 2020 echt te laat: “Het schiet niet op zo. Als je een overgangsregime van vijf jaar hanteert dan weet je dat er de eerste vier jaar niks gebeurt.”

Kosten
Ook de beraamde kosten van € 100 mld door de verandering in premieberekening baart de FNV en Gommer zorgen. “Deze gepeperde rekening mag wat de FNV betreft, niet eenzijdig bij een generatie terecht komen, zodat er een pechgeneratie ontstaat die bij pensionering veel minder te besteden heeft dan andere generaties”, schrijft de FNV.

Individuele premie
Gommer is ook teleurgesteld dat de werknemers ongeacht hun leeftijd dezelfde premie moeten blijven betalen. “Veel 30-jarigen zouden minder premie willen betalen zodat zij kunnen investeren in een huis. Het zou mogelijk moeten zijn dat zij in plaats van 20% maar 5% inleggen voor hun pensioen en dit later wanneer er meer ruimte is weer te verhogen. Er moet een individueler systeem komen. Maar individuele premie wil natuurlijk niet zeggen dat alle risico’s individueel beheerd moeten worden”, zegt Gommer. De voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen vindt dat Klijnsma het met deze plannen zich er wel erg makkelijk van afmaakt. “Oplossingen voor deze problemen zijn niet makkelijk, maar zeg dat dan gewoon. De kwestie wordt op deze manier gewoon doorgeschoven naar een volgend kabinet”, aldus Gommer.

Veelbelovend stelsel
De Pensioenfederatie laat in een reactie weten dat de hoofdlijnenbrief aanknopingspunten biedt. De Federatie vindt het een goede ontwikkeling dat buiten de bestaande kaders wordt gedacht. Zo wordt de ontwikkeling van nieuwe typen pensioenovereenkomsten voorgesteld. De organisatie benadrukt het belang om de systematiek van doorsneepremie met doorsneeopbouw, waarbij iedereen ongeacht geslacht of leeftijd dezelfde premie betaalt, gefaseerd te vervangen door een systematiek die actuarieel meer correct is tussen generaties.

Reageer op dit artikel