nieuws

Pensioenpremies dalen

Pensioen

Pensioenpremies dalen

De pensioenpremies zijn voor het eerst in jaren aan het dalen. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van AWVN naar de stand van zaken bij de Nederlandse pensioenfondsen.

De belangrijkste conclusies die AWVN trekt naar aanleiding van de vergelijking zijn dat het aantal pensioenfondsen afneemt en dan met name de kleinere ondernemingspensioenfondsen. Deze zijn ofwel geliquideerd of gesloten voor nieuwe deelnemers.

Middelloon
De meerderheid van de pensioenregelingen (90%) is gebaseerd op middelloon. Slechts één van de 87 pensioenfondsen heeft een eindloonregeling (ten opzichte van 5 in 2014). De gemiddelde pensioenrichtleeftijd gaat opnieuw flink omhoog. Slechts vijf pensioenfondsen hanteren een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.

Opbouwepercentage
Het gemiddelde opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is in 2015 wederom lager dan in het voorgaande jaar. Het merendeel van de pensioenfondsen in deze vergelijking heeft de pensioenopbouw verlaagd. De gemiddelde franchise is lager dan in 2014. Bijna de helft van de pensioenfondsen (met name de ondernemingspensioenfondsen) heeft de franchise verlaagd. In 2015 ligt de fiscale minimum franchise € 900 lager dan in 2014.

Pensioenpremie
De pensioenpremie bij de onderzochte bedrijfstakpensioenfondsen is lager dan in 2014. Daarmee is de stijging van de afgelopen jaren een halt toegeroepen. Meer dan tien pensioenfondsen hebben de premie verlaagd. AWVN beschikt over onvoldoende informatie over de pensioenpremies bij ondernemingspensioenfondsen om daar een uitspraak over te doen.

Nabestaanden
Het gemiddelde nabestaandenpensioen op opbouwbasis uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen is gestegen ten opzichte van 2014. De gemiddelde werknemersbijdrage is in 2015 lager dan in het voorgaande jaar. Dit is waarschijnlijk een gevolgd van de wettelijke versobering van pensioenregelingen waarbij een deel van de premievrijval is teruggegeven aan de deelnemers. Voor salarissen boven de € 100.000 heeft een aantal (met name ondernemings-)pensioenfondsen vrijwillige netto pensioenmodules geïntroduceerd. Het is onduidelijk in hoeverre dit verdere navolging krijgt.

Duidelijke verschillen
Tussen de pensioenregelingen van bedrijfstakpensioenfondsen en de regelingen van ondernemingspensioenfondsen zijn duidelijke verschillen te zien. In het algemeen kan worden gesteld dat de gemiddelde pensioenregeling van de ondernemingspensioenfondsen een hoger opbouwpercentage en een hogere franchise kent dan de gemiddelde pensioenregeling van bedrijfstakpensioenfondsen. De belangrijkste verschillen van bedrijfstakpensioenfondsen ten opzichte van ondernemingspensioenfondsen zijn dat het gemiddelde opbouwpercentage lager is, de gemiddelde franchise  lager is, de gemiddelde werknemersbijdrage  aanzienlijk hoger is en dat het gemiddelde maximum pensioengevend salaris flink lager is. In de uitkomsten van de pensioensurvey 2015 ziet AWVN effecten terug van de nieuwe wetgeving ingevoerd afgelopen januari. Deze maatregelen hebben geleid tot een verdere versobering van pensioenregelingen.

 

Reageer op dit artikel