nieuws

Frank Elderson (DNB): ‘Pensioenfondsen hebben groot maatschappelijk bewustzijn’

Pensioen

Frank Elderson (DNB): ‘Pensioenfondsen hebben groot maatschappelijk bewustzijn’

Frank Elderson, directielid bij De Nederlandsche Bank heeft de maatschappelijke betrokkenheid van pensioenfondsen geprezen, maar waarschuwt de fondsen dat zij ook financiële instellingen zijn. Dat zei de verantwoordelijke voor pensioenfondsen bij de toezichthouder op het symposium Pensioen, Bestuur en Management.

Elderson sprak op het symposium over de rolverdeling tussen pensioenfondsen en DNB: “Heel belangrijk is dat je rolvast bent. Ik moet dus niet tegen mijn tienerdochters beginnen over het Financieel Toetsingskader en tegen Klaas Knot moet ik niet zeggen: hoe laat was je gisterenavond eigenlijk thuis? En zoals dat geldt voor mensen, zo geldt dat ook voor organisaties.”

Elderson ging naast de rol van DNB ook in op de rol die pensioenfondsen zelf spelen. Hij ziet een grote maatschappelijke betrokkenheid bij de fondsen. Uw sector kenmerkt zich door een sterk maatschappelijk bewustzijn. Daarin speelt ongetwijfeld mee dat pensioenfondsen non-profit instellingen zijn, en dat pensioenfondsbestuurders vaak vertegenwoordigers zijn van werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat drukt een stempel op de organisatie. In de beleving van veel van u zijn pensioenfondsen daarom niet alleen een onderdeel van de financiële wereld, maar is pensioen zeker ook een arbeidsvoorwaarde met een sociale functie. Hierdoor, en uiteraard ook door de verplichtstelling, zien pensioenfondsen elkaar niet als concurrenten, maar als concullega’s.

Contact
Het onderling contact tussen pensioenfondsen is veel groter, zegt Elderson: “Er is daarom veel onderling contact, ook over zaken die men bij andere financiële instellingen nooit met anderen zou delen. Als wij ’s ochtends bij een pensioenfonds op bezoek gaan met de nare boodschap dat DNB overweegt in te grijpen, komt het voor dat wij ‘s middags worden gebeld door een ander fonds met de vraag: ‘Wat u bij pensioenfonds X van plan bent, kunnen wij dat ook verwachten?’ Dat zie ik bij een bank niet zo snel gebeuren.”

Elderson drukte de bezoekers van het symposium op het hart zich te realiseren dat pensioenfondsen ook financiële instellingen zijn: “Ingrijpen door DNB ligt om dit alles wellicht bij u nog gevoeliger dan bij andere soorten instellingen binnen de financiële sector. Het is belangrijk dat wij ons dat voortdurend realiseren. Binnen DNB, maar ook in gesprek met u. Zoals vandaag.
Want uw karakter mag bijzonder en sociaal zijn: pensioenfondsen zijn óók financiële instellingen. Als zij de belangen van de deelnemers goed willen behartigen moeten zij de weg en de mores kennen in een zeer zakelijke omgeving. En dat is waar wij elkaar tegenkomen. Daar hebben wij van DNB een taak. Wij toetsen of er sprake is van voldoende financiële soliditeit. Wij toetsen of de beleidsbepalers geschikt zijn voor hun taak. Wij houden toezicht op de vraag of ú zich aan de wettelijke regels houdt. En dat doen we op indringende en vasthoudende wijze.”

Reageer op dit artikel