nieuws

OR Aon niet blij met verhuizing pensioen naar België

Pensioen

De ondernemingsraad van Aon is niet blij dat het pensioenfonds van Aon onlangs heeft besloten de pensioenen over te hevelen naar België. De OR vindt dat daar eerst nog een discussie over gevoerd moet worden met de werkgever, schrijft het FD vandaag.

OR Aon niet blij met verhuizing pensioen naar België

“Wij hebben nog nergens toestemming voor gegeven. Het is merkwaardig dat het pensioenfonds al zo’n besluit neemt”, aldus Paul Kabel, secretaris van de ondernemingsraad. Een aantal (oud-)werknemers maken zich zorgen over de kwaliteit van het pensioenstelsel in België. “Er is een belangenvereniging opgericht, waarmee nog een discussie wordt gevoerd met de werkgever.”

Nog geen akkoord
De ondernemingsraad zegt dat haar akkoord nodig is voor de doorvoering van de verhuizing. De werkgever stelt echter dat de OR alleen iets te zeggen heeft over een klein onderdeel van het proces. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen over de verhuizing van het pensioenfonds, vindt de OR dat er te voorbarig wordt gehandeld. Daarom heeft de raad brieven gestuurd naar De Nederlandsche Bank en de Belgische toezichthouder FSMA.

René Mandos, voorzitter van het pensioenfonds Aon, zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is omdat de werkgever nog geen instemming heeft van de ondernemingsraad. “Maar voor ons als fondsbestuur was van belang dat het verantwoordingsorgaan akkoord ging. Hierin zitten vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden. En die zijn unaniem akkoord. Dan moeten wij als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen. Ik kan nog niet zeggen wanneer de pensioenen overgaan naar het pensioenfonds in België, maar ik hoop snel, want hoe eerder des te beter voor de deelnemers”, zegt Mandos

Ook andere pensioenen verhuizen
België wordt al enige tijd gezien als een aantrekkelijker pensioenland dan Nederland. Vorig jaar gaf Mandos aan dat er in België andere financieringseisen zijn waardoor de kans op een tekort kleiner is. Ook Johnson & Johnson, financieel dienstverlener Euroclear en contactlensproducent Alcon hebben aangegeven de pensioen over te willen hevelen naar België.

Reageer op dit artikel