nieuws

Klijnsma wil praten over problemen voor pensioen door lage rente

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is bereid om het gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties aan te gaan over het beschermen van pensioenrechten tegen de kunstmatig lage rente. Dat zegt Klijnsma in de beantwoording van Kamervragen van SP’er Paul Ulenbelt.

Klijnsma wil praten over problemen voor pensioen door lage rente

Klijnsma stelt als eis voor een gesprek wel dat sociale partners een nieuwe invalshoek inbrengen. De staatssecretaris maakt een voorbehoud: “Wel wil ik ervoor waken om discussies over te doen die we in het kader van het nieuwe financieel toetsingskader meermalen hebben gevoerd.” Pensioenfondsen hebben zwaar te lijden onder de alsmaar lage rente, deels veroorzaakt door het stimuleringsprogramma van de ECB. Volgens Mercer staat de eigenlijke gemiddelde dekkingsgraad inmiddels al onder de 100%.

De staatssecretaris zegt in haar antwoorden dat de dalende rentes van invloed zijn op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, maar kan de precieze gevolgen van ECB’s opkoopprogramma niet inschatten. Ze schrijft: “Vanaf het moment dat het ECB-programma bekend is gemaakt, zijn de marktrentes gedaald. Dit heeft gevolgen voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De dekkingsgraden worden echter niet alleen door de rente beïnvloed, maar ook door beleggingsrendementen en actuariële factoren. Daar komt bij dat veel pensioenfondsen hun renterisico in meer of mindere mate hebben afgedekt. Het afzonderlijke effect van het ECB-programma op fondsspecifieke dekkingsgraden kan daarom niet worden gekwantificeerd.”

Op de korte termijn voorziet Klijnsma weinig tot geen problemen. “Mede door het stabiliserende effect van het nieuwe financieel toetsingskader zijn op de korte termijn nauwelijks gevolgen te verwachten voor de koopkracht van pensioengerechtigden. De koopkracht wordt vooral bepaald door de mate waarin pensioenen aan de prijsontwikkeling worden aangepast, respectievelijk worden gekort.” Een eventuele indexatie, voor als de beleidsdekkingsgraad in de loop van 2015 gaat dalen, komt volgens de bewindvoerder niet door het ECB-programma: “Het merendeel van de pensioenfondsen had vóór de start van dit programma al te weinig vermogen om de pensioenen te indexeren.”

Reageer op dit artikel