nieuws

Verbond terughoudend over verzekeren claimrisico

Pensioen

Het Verbond van Verzekeraar reageert terughoudend op de suggestie van de Commissie Verzekeraars om het claimrisico in kader van beleggingspolissen (woekerpolissen) te verzekeren. “Wij zijn daar in eerste instantie terughoudend in en gaan dat eerst verder bestuderen”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding in een eerste reactie tijdens de persconferentie over het rapport ‘Nieuw leven voor verzekeraars’.

Verbond terughoudend over verzekeren claimrisico

Volgens Weurding is het nog te vroeg in te schatten hoe reëel de optie is die de onafhankelijke Commissie Verzekeraars voorstelt. De Commissie zelf baseert zich op overleg met een “grote verzekeringsmakelaar” die stelt dat het mogelijk is om het claimrisico te herverzekeren. “Wij steken op dat dossier inderdaad ons nek uit. Wij gaan er echter vanuit dat wat ons verteld is, hout snijdt”, aldus commissievoorzitter Casper de Vries. Volgens De Vries laat de markt weten dat de claimrisico’s kennelijk beheersbaar zijn. Als voorbeelden noemt hij de aangekondigde verkoop van Vivat en de beursgang van Nationale-Nederlanden.

Onder druk
Niet alleen de commissie constateert dat de levensector onder druk staat. Die mening is het Verbond toegedaan. Toenemende concurrentie, de lage rente en de nasleep van reputatieschade rond beleggingsverzekeringen zijn daar debet aan. De commissie voorziet ook dat de werkgelegenheid bij levensverzekeraars in het gedrang komt. “De eerste voortekenen liet Achmea zien toen het besloot dat er 4000 werknemers geen plek meer is”, aldus De Vries.

Blij
Weurding is blij dat de commissie constateert dat er een belangrijke maatschappelijke rol is weggelegd voor de verzekeringssector als langetermijnfinancier van overheden, bedrijfsleven en consumenten met als kerntaken afdekken van risico’s en vermogensbeheer. “Het biedt ook perspectief dat de commissie constateert dat er knelpunten zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van verzekeringen en pensioenproducten voor zzp’ers. Als verzekeraars zouden wij graag inspelen op specifieke behoeftes van deze doelgroep. Het toezicht biedt daar nu geen ruimte voor. Wij gaan nu in gesprek met relevante partijen om dit aan te pakken en op te pakken.”

Verplichting
De roep om het verplichtstellen van pensioenopbouw of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de grote groep van zzp’ers, wordt niet gedeeld door de Commissie. “Dat is geen oplossing voor de gesignaleerde ontwikkelingen. Voor de problematiek van onderverzekerdheid rond gedwongen of schijnzelfstandigheid moet volgens de Commissie een oplossing worden gevonden in maatregelen die uitwassen tegengaan. De Commissie pleit er wel voor, in het licht van de veranderingen op de arbeidsmarkt, waarbij werknemers van vaste naar flexbaan hoppen en weer teruggaan, dat uitstappen en instappen makkelijker wordt. “Dus een persoon moet in hetzelfde pensioenfonds/pensioenverzekeraar kunnen blijven bij verandering van baan of opdrachtgever. Als alternatief moet goede overdraagbaarheid tussen fondsen en verzekeraars geregeld worden.”

Eén marktvorm
Op het vlak van inkomensverzekeringen constateert de Commissie dat sprake is van een hybride markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. “Het speelveld tussen UWV en private verzekeraars is niet gelijk. Verzekeraars moeten kapitaaldekking hebben voor verplichtingen terwijl het UWV met een omslagstelsel werkt. Ook speelt de discussie over herkeuringen waarbij de prikkels voor het UWV niet gelijk lopen met die van verzekeraars” aldus de Commissie.

“Het is niet wenselijk dat deze situatie voortduurt. Dit is op twee manieren op te lossen: ofwel door het speelveld gelijk te trekken met adequate maatregelen, danwel door de privatisering van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringenmarkt terug te draaien en terug te keren naar één marktvorm.”

Reageer op dit artikel