nieuws

Vanaf 2016 doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst

Pensioen

Vanaf 2016 doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst

Vanaf 2016 kunnen deelnemers aan een premieovereenkomst doorbeleggen in de uitkeringsfase. Daarmee wordt één van de belangrijkste nadelen van premiepensioen weggenomen: namelijk de grote afhankelijkheid van de rentestand op het moment van pensionering. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet in de hoofdlijnennota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ een aantal verbetervoorstellen. Het kabinet streeft naar aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016.

Het huidige wettelijke kader vormt een hindernis om tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers in premieovereenkomsten te komen. De hoogte van de pensioenuitkering is onder de huidige regelgeving sterk afhankelijk van de rentestand op één moment en er gaat in het huidige kader rendementspotentieel verloren, omdat het beleggingsrisico uiterlijk op de pensioendatum volledig afgebouwd moet zijn.

Twee varianten
Als langer doorbelegd zou kunnen worden, kan een hogere pensioenuitkering worden gerealiseerd. In de nota introduceert Jetta Klijnsma twee varianten voor de uitkeringsfase van de premieovereenkomsten. Een variant, waarbij deelnemers in de uitkeringsfase deels kunnen doorbeleggen op basis van een individuele beleggingsstrategie en een variant waarbij deelnemers in de uitkeringsfase deels kunnen doorbeleggen door vanaf de pensioeningangsdatum toe te treden tot een collectief, waarin gepensioneerden beleggingsrisico en langlevenrisico met elkaar delen. Ook wordt de mogelijkheid uitgewerkt om de toetreding tot het collectief geleidelijk te laten plaatsvinden gedurende een periode van maximaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd.

Welkome verbetering
Het Verbond van Verzekeraars noemt in een reactie de voorstellen van Klijnsma een welkome verbetering van een regeling die sterk in opkomst is. “Het aantal deelnemers in BPR-regelingen overtrof in 2012 voor het eerst het aantal deelnemers in een regeling met een vaste uitkering bij verzekeraars.”

Ook de Pensioenfederatie is blij met de verbeteringen van de premieovereenkomst maar ziet graag dat Klijnsma verder gaat dan de huidige voorstellen. “De Pensioenfederatie ziet graag dat het kabinet in 2015 met concrete voorstellen komt om sociale partners en beroepsbeoefenaren in staat te stellen moderne en innovatieve pensioenovereenkomsten te sluiten. Daarbij zal buiten de huidige wettelijke kaders moeten worden gedacht.”

Toegezegde uitkering
Een grote meerderheid van deelnemers neemt op dit moment deel in een pensioenovereenkomst waarbij een uitkering is toegezegd, vooral in de vorm van een middelloon toezegging. In 2014 zijn dat zo’n 5.000.000 deelnemers. Een verhoudingsgewijs bescheiden groep neemt deel in een premieovereenkomst, ongeveer 470.000 deelnemers in 2014. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. In 2013 namen ongeveer 330.000 mensen hieraan deel.

Reageer op dit artikel