nieuws

Belastingdienst mogelijk overbelast door nieuw pensioenregime

Pensioen

Belastingdienst mogelijk overbelast door nieuw pensioenregime

In een toelichting bij de wetswijziging van de pensioenopbouw heeft Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, aangegeven dat de Belastingdienst mogelijk de drukte van vragen van werkgevers niet aan zal kunnen. Volgens de fractie van het CDA zou de Belastingsdienst met 40.000 verzoeken tot beoordeling van pensioenregelingen geconfronteerd kunnen worden.

“De beperkte termijn voor het aanpassen van de pensioenregeling kan leiden tot een groter aantal regelingen dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Belastingdienst”, schrijft Wiebes. “Om de overgang naar het gewijzigde fiscale pensioenregime zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de Belastingdienst een taskforce van pensioendeskundigen gevormd.”

Modelpensioenovereenkomsten
Dit neemt niet weg dat Wiebes niet uit durft te sluiten dat een potentiële stortvloed aan verzoeken alsnog tot problemen zal leiden. “Indien veel pensioenregelingen in een korte termijn ter beoordeling aan de Belastingdienst zullen worden voorgelegd, kan dit uitvoeringsproblemen geven voor de Belastingdienst. In dat geval zal de Belastingdienst waarschijnlijk niet alle regelingen binnen de daarvoor geldende termijn kunnen beoordelen.”

Om te voorkomen dat er te veel vragen binnenstromen, gaat de Belastingdienst modelpensioenovereenkomsten verspreiden onder directeuren en grootaandeelhouders. Wiebes: “Een pensioenregeling die is opgemaakt op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelpensioenovereenkomst, hoeft niet meer ter beoordeling aan de inspecteur te worden voorgelegd.”

Reageer op dit artikel