nieuws

Recht op waardeoverdracht blijft, maar het moet eenvoudiger

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil het recht op individuele waardeoverdracht in stand houden, maar het systeem vereenvoudigen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Recht op waardeoverdracht blijft, maar het moet eenvoudiger

Het huidige systeem van waardeoverdracht staat al langer op de helling. De Stichting van de Arbeid (STAR), het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie adviseerden de staatssecretaris al eerder over het onderwerp. Klijnsma schrijft nu: “Ik hecht aan de individuele keuzevrijheid van werknemers om bij baanwisseling de waarde van hun opgebouwde pensioenaanspraken wel of niet te kunnen overdragen. Daarom wil ik een serieuze poging doen om te onderzoeken of het recht op waardeoverdracht in stand kan worden gehouden. Het recht op individuele waardoverdracht vind ik een belangrijke keuze die een deelnemer kan maken met betrekking tot zijn pensioen, ook al is de oorspronkelijke doelstelling van het wettelijke recht op individuele waardeoverdracht komen te vervallen.”
Sturing
Klijnsma vindt dat de werknemer door het recht op waardeoverdracht te handhaven meer keuze- en sturingsmogelijkheden houdt om de oudedagsvoorziening in te richten. “Zo kan er worden gekozen om pensioenen onder te brengen bij één pensioenuitvoerder, waardoor de opgebouwde rechten niet automatisch ‘slapersrechten’ worden. Ook vergemakkelijkt dat de keuze voor flexibele pensionering, omdat er geen sprake kan zijn van meerdere ingangsdata van het pensioen.”
Eenvoud
Klijnsma denkt aan een wijziging van het systeem van individuele waardeoverdracht waarbij niet de pensioenaanspraak wordt overgedragen, maar uitsluitend de waarde van de pensioenvoorziening. “De overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken is dan afhankelijk van wat er bij een pensioenfonds in de boeken staat. De huidige ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht zouden moeten vervallen.” Ook wil ze bekijken of waardeoverdracht efficiënter of zelfs geautomatiseerd kan plaatsvinden.
Klijnsma kondigt nader onderzoek aan dat ze in nauw overleg met de pensioensector zal uitvoeren. In het voorjaar komt ze met meer informatie. Op het moment dat de herziening van het wettelijk systeem van individuele waardoverdracht in werking treedt, zal de tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten vervallen.

Reageer op dit artikel