nieuws

Markt kan reageren op wet pensioencommunicatie

Pensioen

Markt kan reageren op wet pensioencommunicatie

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag het wetsvoorstel Pensioencommunicatie gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Een van de belangrijkste voorstellen is de uitbreiding van het Pensioenregister.

Het register moet inzicht gaan bieden in de toereikendheid van het pensioen en keuze- en actiemogelijkheden, evenals inzicht in de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van de partner. “Hierdoor wordt men zich meer bewust van risico’s en de koopkracht op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd”, aldus de opstellers.
Maatwerk
Ook komt er meer ruimte voor maatwerk door pensioenuitvoerders. “Vormvrij waar mogelijk, standaardisatie waar nodig”, aldus het voorstel. “Het streven is de deelnemer op een handige, snelle en heldere wijze in te lichten over zijn persoonlijke pensioensituatie en mogelijkheden. In dat kader krijgen pensioenfondsen en verzekeraars meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking en het bieden van maatwerk.”
De internetconsultatie duurt tot 17 januari 2014 en geeft de pensioensector, maar ook andere belanghebbenden de mogelijkheid hun visie op het concept wetsvoorstel te geven. Het definitieve wetsvoorstel wordt in het voorjaar aangeboden aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel