nieuws

Pensioenjargon vliegt je om de oren

Pensioen

Pensioenen staan al een aantal jaren volop in de belangstelling. De huidige regeling is niet houdbaar en daarom moeten de pensioenfondsen een keuze maken voor een nieuwe pensioenregeling. Maar de houdbaarheid van de huidige regeling was niet het enige argument. Een veel belangrijker argument is dat de regeling te ingewikkeld en onduidelijk is voor deelnemers.

De politiek heeft daarom ook de pensioenfondsen dringend verzocht om keuzes te maken in de regeling en duidelijk te communiceren met de deelnemers. De nieuwe pensioenregeling is nog niet definitief vormgegeven, maar helder en open communiceren kunnen nu al doen.
 

Vaktermen

Dat kan inderdaad, maar doen we dat? Sla welke dag dan ook een willekeurige krant open en de discussies over pensioenen vliegen je om de oren: over de discontocurve, het invaren, de dekkingsgraad, de rekenrente, het opbouwpercentage en zo voort en zo voort. Waarom al die vaktermen? Omdat het de specialisten zijn die met elkaar in discussie zijn. En daar doen wij ook aan mee. Daar doet iedereen aan mee: de pensioenspecialisten, de pensioenfondsen, de politiek en ook de media. We gebruiken allemaal pensioenjargon.
 

Begrijpen deelnemers het?

Je zou kunnen denken dat na al die jaren een term als ‘dekkingsgraad’ duidelijk is. In een groepsdiscussie met deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn werd de vraag gesteld: ‘Wie heeft er wel eens gehoord van de dekkingsgraad?’ Daarop staken bijna alle deelnemers hun hand op. De volgende vraag was ‘Wie weet wat een dekkingsgraad is?’ Twee deelnemers deden een poging, maar konden alleen aangeven dat boven de honderd was goed en onder de honderd was niet goed. Een positief mens zou kunnen denken dat ze dus wisten wat de dekkingsgraad is. Maar kijk met een realistische blik en je zult moeten erkennen dat deelnemers denken wel te weten wat het is, maar begrijpen is iets anders.
 

Pensioeninformatie begrijpen

We kunnen onze deelnemers blijven overspoelen met informatie over hun pensioen. En tot op een zekere hoogte moeten we dat ook vooral blijven doen. Want het gaat om hun geld. Maar het is te makkelijk om te denken dat het zenden van informatie voldoende is. Wij moeten ook zorgdragen dat ze het begrijpen. De opdracht vanuit de politiek en de toezichthouders aan de pensioensector om transparant te zijn was terecht. Maar de opdracht is niet compleet. Zolang deelnemers niet begrijpen wat wij hun vertellen, praten we tegen de deelnemers en niet met onze deelnemers. En daar hebben we allemaal een rol; de pensioensector, de specialisten, de politiek en de media.

Reageer op dit artikel