nieuws

MKB’er heeft € 1.000 over voor pensioenadvies

Pensioen

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben in meerderheid (66%) maximaal € 1.000 over voor pensioenadvies. Dit blijkt uit een onderzoek van marketingbureau Dialoque in opdracht van online adviesaanbieder InnoSurance. Hieraan namen 140 MKB-werkgevers en 90 pensioenadviseurs deel.

MKB’er heeft € 1.000 over voor pensioenadvies

Een kwart van de ondervraagde MKB’ers kan leven met een adviesfee van maximaal € 2.500, maar er zijn ook deelnemers die vinden dat het advies gratis zou moeten zijn. De waardering van het pensioenadvies is lichtjaren verwijderd van wat de ondervraagde adviseurs in rekening brengen voor het afsluiten of het verlengen van een pensioencontract: gemiddeld tussen de € 5.000 en € 6.000.
Van de onderzochte werkgevers zegt een derde rechtstreeks zaken te gaan doen met de verzekeraar als zij de advieskosten te hoog vinden. Stoppen met de collectieve pensioenregeling is dan een serieuze optie voor 16%, 17% gaat op zoek naar een goedkopere adviseur en slechts een enkeling blijft wel trouw aan de bestaande adviseur.
De pensioenadviseurs zelf zijn zich echter van geen gevaar bewust. Van hen denkt 87% dat de klanten de tarieven uiteindelijk toch wel gaan betalen. Negen op de tien adviseurs denkt ook dat het niet nodig is om hun werkwijze aan te passen om klanten te behouden. Als klanten dan toch de advieskosten te hoog vinden, ziet 42% van de pensioensadviseurs de oplossing in een pensioenabonnement op basis van een vast bedrag per jaar. Geen enkele ondervraagde adviseur noemt het verlagen van de kosten als oplossing.

Reageer op dit artikel