nieuws

Beschikbarepremieregeling moet duidelijker

Pensioen

Verzekeraars zijn nog niet duidelijk genoeg over kosten en voorwaarden van beschikbarepremieregelingen. Dat concludeert de AFM, die een aantal regelingen aan een nader onderzoek heeft onderworpen. De toezichthouder en het Verbond van Verzekeraars vinden ook dat de bestaande regelgeving voor premiestaffels moet worden aangepast aan de huidige economische omstandigheden.

Beschikbarepremieregeling moet duidelijker

De AFM heeft de uitkomsten van het onderzoek besproken met het Verbond; gezamenlijk is een aantal aanbevelingen opgesteld. Die gaan vooral over het goed informeren van werkgevers en werknemers over onder meer de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewerkers, de totale kosten van de regeling in verschillende scenario’s, de wel en niet verzekerde risico’s en de beleggingsrisico’s.
Staffels
Verder waarschuwen AFM en Verbond voor het gebruik van verlaagde of vlakke premiestaffels. "Dat leidt ertoe dat het pensioen op de pensioendatum minder dan 70% van het gemiddelde inkomen bedraagt." De huidige regels voor premiestaffels zouden moeten worden aangepast, vinden beide organisaties. "In de premiestaffels wordt rekening gehouden met een rente van 4%. Onder voorwaarden mag ook een premiestaffel gebruikt worden die uitgaat van een rente van 3%. Gegeven de actuele situatie is het aan te bevelen dat gebruik van de premiestaffel van 3% zonder aanvullende voorwaarden wordt toegestaan."
Gesprekken
Andere tekortkomingen zijn dat sommige producten in de aanvangsfase een beperkte dekking kennen, dat garantieproducten vaak moeilijk te begrijpen zijn, dat de kostprijs van de garantie vaak niet duidelijk is en dat de verstekte informatie over een pensioenproduct niet altijd compleet en niet altijd consistent is. "De AFM voert dit najaar gesprekken met de betrokken verzekeraars om te bespreken wat zij doen met de aanbevelingen."
Lees hier de aanbevelingen voor beschikbarepremieregelingen

Reageer op dit artikel